Aspekty psychologiczne w negocjacjach

Aspekty psychologiczne w negocjacjach, Karuzela

Aspekty psychologiczne w negocjacjach

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. To też proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie zaangażowane strony. W procesie tym ważne jest nie tylko to co się mówi ale też to jak się mówi, czyli jakie sygnały niewerbalne się wysyła.

Negocjacje to też przekazywanie informacji przy pomocy środków niejęzykowych (mowa ciała).

To kompilacja, na którą składają się:

  • wygląd
  • strój
  • postawa
  • sposób poruszania się
  • gesty
  • wyraz twarzy
  • mimika

Twoja komunikacja niewerbalna ma kluczowy wpływ na to jak postrzegają cię inni. Mowa ciała zdradza nam to, co się dzieje  w umysłach osób, z którymi negocjujemy. Negocjator musi być świadom swojej mowy ciała. Powinien odczytywać i świadomie wysyłać komunikaty niewerbalne.

Powszechnie wierzy się, że mowa ciała odgrywa w negocjacjach większą rolę niż słowa. Może dlatego, że dużo łatwiej zafałszować słowa niż gesty czy wyraz twarzy.

 


Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie Niektórzy twierdzą, iż negocjacje w rodzinie są  trudniejsze od negocjowania z obcymi ludźmi, bo w nich zawsze występują emocje. Rzecz jasna emocjonanle podejście do negocjowania może […]

0 komentarzy

Zdenerwowany negocjator

Jak radzić sobie ze złym / wkurzonym / zdenerwowanym negocjatorem?

0 komentarzy

Władza w negocjacjach i jej źródła

Władza jako sposób zdobycia przewagi w negocjacjach.

0 komentarzy

Nieetyczne zachowania w procesie negocjacyjnym

Nieetyczne zachowania w procesie negocjacyjnym

0 komentarzy

Wahadło emocjonalne

Wahadło emocjonalne Wahadło proste jest to wyidealizowane ciało o masie punktowej, zawieszone na nieważkiej, nierozciągliwej i cienkiej nici. Kiedy ciało wytrącimy z równowagi to zaczyna się ono wahać pod wpływem […]

0 komentarzy

Uprzedzenia w negocjacjach

Uprzedzenia w negocjacjach Czy uprzedzenia mają wpływ na wyniki procesu negocjacyjnego? Jak sobie z nimi radzić przy stole negocjacyjnym? Uprzedzenia niestety nie pozostają bez wpływu na wynik negocjacji. Liczne badania […]

0 komentarzy

Sprawiedliwość w procesie negocjacyjnym – przykład

Sprawiedliwość w procesie negocjacyjnym Sprawiedliwość to jedno z podstawowych pojęć etycznych i prawnych. Oznacza cechę przypisywaną osobom lub działaniom wiążącym się zazwyczaj z odpowiednim podziałem dóbr, prawością i bezstronnością.   […]

0 komentarzy

Prowokacje w negocjacjach

Prowokacje w negocjacjach Czasem w procesie negocjacyjnym spotykamy się z sytuacją, że oferta drugiej strony jest w naszej ocenie obraźliwa i prowokacyjna. Przyczyny tego wynikają z emocji jakie są nieodłączną […]

0 komentarzy

Proksemika

Proksemika To interdyscyplinarny kierunek badań znajdujący się na pograniczu psychologii i antropologii, zajmujący się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami (tu: dystanse lub przestrzenie personalne) oraz między osobami a […]

0 komentarzy

Głód w negocjacjach

Głód w negocjacjach Przygotowując się do następnych spotkań negocjacyjnych, warto przeanalizować dwie kwestie: co trafi do brzucha negocjatora przed spotkaniem? co ewentualnie trafi na stół negocjacyjny? Wg badań przeprowadzonych przez […]

0 komentarzy

Psychopaci w negocjacjach

Psychopaci w negocjacjach Negocjowanie z psychopatą jest bardzo skomplikowanym zadaniem, ponieważ psychopata ma zespół cech, które czynią z niego bardzo trudnego partnera. Psychopaci dość łatwo wzbudzają zaufanie i posiadają niemalże […]

2 komentarze

Rodzaje władzy w negocjacjach

Władza w negocjacjach Władza to zagadnienie poddawane głębokiej analizie. Badacze w procesie negocjacyjnym identyfikują cztery rodzaje władzy: 1. potencjalna zdefiniowana jako źródło mocy negocjatorów do uzyskania korzyści w procesie negocjacyjnym, […]

0 komentarzy

Empatia w negocjacjach

Empatia w negocjacjach Empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia i spojrzenia z ich perspektywy. Dobry negocjator jest empatyczny, ale w pewnym ograniczonym zakresie. […]

0 komentarzy

„E” factor w negocjacjach

„E” factor, co to jest? Negocjacje są nieprzewidywalne, bo biorą w nich udział istoty nieprzewidywalne. Człowiek jest istotą nieprzewidywalną, bo kieruję nim emocje, tych natomiast nie da się prognozować. Wprawny […]

0 komentarzy

Prawo małych liczb

Prawo małych liczb to skłonność do wyciągania wniosków na bazie małych prób. Im mniejsza próba i im krótsze doświadczenie w negocjowaniu, tym większe prawdopodobieństwo poczynienia błędnych założeń, niewłaściwego wnioskowania i […]

0 komentarzy

Strach w procesie negocjacyjnym

Negocjacje wywołują wiele emocji, najczęstsze z nich to strach i gniew. Strach w negocjacjach pojawia się głównie gdy czujemy się nieprzygotowani, lub kiedy musimy negocjować z dużo silniejszym partnerem. Często […]

0 komentarzy

Gniew w procesie negocjacyjnym

Negocjacje wywołują wiele emocji, najczęstsze z nich to gniew i strach. W negocjacjach, gniew pojawia się najczęściej gdy: istnieją duże ograniczenia czasowe, czyli presja czasu występują nadmierne wymagania w stosunku […]

0 komentarzy

Klątwa zwycięzcy, czyli Winner’s Curse

Klątwa zwycięzcy (z ang. Winner’s Curse) Po raz pierwszy termin ten pojawił się w latach 80-tych XX wieku, kiedy kilka firm ubiegało się o uzyskanie praw wiertniczych do złóż ropy […]

0 komentarzy

Intuicja w procesie negocjacyjnym

Według słownika języka polskiego intuicja to: 1. wyczucie przyszłości, zdolność przewidywania; przeczucie, instynkt, antycypacja; 2. niezbyt umotywowany, ale prawdopodobny sąd o czymś, słuszne przeczucie; 3. w psychologii: narzucające się przekonanie, […]

0 komentarzy

Przestrzeń personalna

Każdy kontakt interpersonalny przebiega w określonej sferze przestrzennej zwanej przestrzenią personalną, wyznaczonej wokół ciała kontaktujących się ludzi, co oznacza, że w zależności od: sytuacji, typu interakcji, stopnia zażyłości, pewne strefy […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz