Atrybuty dobrego negocjatora

Atrybuty dobrego negocjatora, Karuzela

Atrybuty dobrego negocjatora

 

Dobry negocjator winien być:

 • Profesjonalny
 • Dobrze przygotowany
 • Panujący nad swoimi emocjami
 • Umiejący słuchać i odczytywać gesty / emocje partnerów
 • Poszukujący rozwiązań, konstruktywny
 • Pewny siebie, odważny, śmiały
 • Otwarty, elastyczny
 • Bazujący na faktach, liczbach
 • Skrupulatny
 • Uczciwy
 • Empatyczny i asertywny jednocześnie

 

Dobry negocjator winien mieć:

 • Poczucie humoru
 • Umiejętność przystosowania się do sytuacji

 

Wreszcie dobry negocjator winien nie mieć:

 • Potrzeby powszechnej akceptacji i bycia lubianym

 


Trzy ważne umiejętności negocjatora

Trzy ważne umiejętności negocjatora: szybkie uczenie się, łatwa adaptacja, umiejętność wpływania na swoich oponentów   Dla negocjatora istotne jest zrozumienie jak, wydawać by się mogło drobny gest, ruch, słowo potężnie […]

0 komentarzy

Różne typy negocjatorów

Różne typy negocjatorów

0 komentarzy

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

0 komentarzy

Zdenerwowany negocjator

Jak radzić sobie ze złym / wkurzonym / zdenerwowanym negocjatorem?

0 komentarzy

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie procesie negocjacyjnym W negocjacjach czy w każdej innej debacie ludzie zazwyczaj nie słuchają. Czekają tylko na swoją kolej (by dorwać się do głosu). Uważają bowiem, że tylko przedstawienie […]

0 komentarzy

Kobiety negocjatorzy

Kobiety negocjatorzy nie są ani gorsze, ani lepsze od negocjujących mężczyzn. Jednak szereg badań pokazuje pewne prawidłowości charakterystyczne dla negocjujących pań oraz procesów, w których kobiety  są negocjatorkami. W swoich […]

0 komentarzy

Mediator w negocjacjach

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także […]

0 komentarzy

Co czyni cię dobrym negocjatorem?

Wg Chestera Karrassa dobrego negocjatora charakteryzują poniższe cechy: otwartość i zdolności adaptacyjne przekładające się na umiejętność radzenia sobie z różnymi ludźmi w rożnych środowiskach i  okolicznościach, umiejętność logicznego myślenia i […]

0 komentarzy

Determinacja w procesie negocjacyjnym

Determinacja kontra upór w procesie negocjacyjnym Lord Arnold Goodman wybitny angielski prawnik, doradca polityków i negocjator zapytany kiedyś o najważniejszą cechę skutecznego negocjatora odpowiedział ‚The determination to achieve an agreement’…, […]

0 komentarzy

Mózg negocjacyjny

Co to jest mózg negocjacyjny? Każdy z nas myśli inaczej i każdy z nas przystępuje do negocjowania, ze swoim własnych sposobem myślenia i postrzegania rzeczywistości. Uzmysłowienie sobie tego przed podjęciem […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz