Umowa arbitrażowa

Umowa arbitrażowa inaczej zwana umową o arbitraż.   Czym jest arbitraż? Arbitraż to jedna z alternatywnych (do drogi sądowej) metod rozwiązywania sporów. W arbitrażu, wyszkolony, profesjonalny i co najważniejsze neutralny […]

Mocna BATNA

Mocna BATNA BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement), to najlepsza alternatywa do negocjowanego porozumienia. Im atrakcyjniejsza jest nasza najlepsza alternatywa, tym swobodniej będziemy się czuć prosząc o więcej w obecnych […]

Red Sheet concept

Red Sheet® jest sprawdzonym narzędziem planistycznym, które umożliwia większą skuteczność podczas negocjacji. To połączenie osobowości negocjatorów i czynników kulturowych z technikami, procesami oraz narzędziami np. teoria gier. Koncepcja została pierwotnie opracowana, […]