Historia negocjacji

Historia i rozwój negocjacji

Historia negocjacji

Termin negocjacje pochodzi od łacińskiego słowa ‘negotium’ oznaczającego interes, biznes, pracę. Jest on zapożyczony ze słownictwa handlowego.

Już ludzie pierwotni wymieniając się upolowaną zwierzyną, zebranymi owocami, skórami, narzędziami z kamienia, czy ozdobami z brązu stosowali pewne aspekty negocjacji.

O negocjacjach w ścisłym tego słowa znaczeniu, możemy już mówić w wieku XVI, kiedy to częste wojny pomiędzy miastami-państwami i dynamiczny rozwój handlu stworzył podłoże do procesu komunikowania się, którego celem było uzyskania porozumienia, bądź to w kwestiach politycznych bądź handlowych.

W XVII i XVIII wieku rewolucja naukowa i Oświecenie sprzyjały racjonalistycznemu podejściu do zjawisk i procesów (m.in. komunikacji) i dalszemu rozwojowi negocjacji.

D.Carnegie

Ojcem nowoczesnych negocjacji jawi się Dale Carnegie, jeden z pionierów coachingu, który w 1911 r. w Nowym Jorku zapoczątkował kursy zawodowe dla ludzi biznesu. Uczył na nich sztuki autoprezentacji, przemawiania, efektywnej sprzedaży i marketingu. Jego książkę „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” przetłumaczoną dotychczas na 37 języków, przeczytało na całym świecie już ponad 50 mln osób.

W wieku XX zwłaszcza po zakończeniu obu wojen światowych negocjacje okazały się nieodzownym elementem rzeczywistości.

Obecnie mamy nowoczesne podejście do negocjacji na podstawie badań w dziedzinie neurologii i psychologii poznawczej oraz tzw. studiów multikulturowych.

 


O znaczeniu negocjacji w historii USA

O znaczeniu negocjacji w historii USA

0 komentarzy

Negocjacje w branży muzycznej

Negocjacje w branży muzycznej

0 komentarzy

Rosnące znaczenie negocjacji

Rosnące znaczenie negocjacji w dniu dzisiejszym Trzydzieści lat temu kursy z zakresu negocjacji były dostępne dla dosyć wąskiego grona odbiorców. Zazwyczaj z elementami negocjacji stykali się uczestnicy szkoleń dla menadżerów. […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz