Red Sheet concept

Podstawowe pojęcia

Red Sheet®

jest sprawdzonym narzędziem planistycznym, które umożliwia większą skuteczność podczas negocjacji. To połączenie osobowości negocjatorów i czynników kulturowych z technikami, procesami oraz narzędziami np. teoria gier.

Koncepcja została pierwotnie opracowana, aby pomóc zespołom odpowiedzialnym za zamówienia dopasować swoje cele i skuteczniej negocjować. Podstawą był 15-etapowy proces planowania. Potwierdzone osiągnięcia skutkowały tym, że obecnie narzędzie jest wykorzystywane przez tysiące negocjatorów w organizacjach sektora publicznego i prywatnego na całym świecie.

Umiejętność negocjowania to konkretna kompetencja. Sprawność ta jest wykorzystywana w pewnym otoczeniu kulturowym, czy biznesowym. Dodatkowo negocjacje to proces społeczny, zatem nakładają się na nie aspekty dotyczące zachowań czy charakteru poszczególnych uczestników. W podejściu Red Sheet mamy zatem połączenie osobowości negocjacyjnych („negocjonalności”) z narzędziami, metodami i procesami. Red Sheet pomaga zrozumieć obecną sytuację negocjacyjną, nasze podejście oraz stanowisko naszych oponentów, tak aby precyzyjnie określić cel negocjacji, sformułować dokładny plan zdarzeń i poprowadzić proces w najbardziej efektywny sposób. Po zakończeniu trzeba pamiętać też o analizie osiągniętych porozumień i ich skutków.

 

Podstawowe składniki podejścia Red Sheet obejmują:

  1. Teorię gier stosowaną do dopasowania podejścia negocjacyjnego do wymaganych rezultatów, w tym bieżących relacji biznesowych.
  2. Osobowość negocjacyjną – określenie tzw. „negocjonalności” członków zespołu, a następnie dopasowania indywidualnych cech osobowości do zachowania negocjacyjnego wymaganego do konkretnego zdarzenia.
  3. Adaptację kulturową w celu zapewnienia najlepszych rezultatów w negocjacjach prowadzonych z reprezentantami różnych kręgów kulturowych.
  4. Taktyki i techniki, czyli sposoby i metody na uzyskanie przewagi, tu zarówno dzięki umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych jak i  sprawności rozumienia informacji werbalnych.
  5. Równowagę władzy, czyli określenie, kto ma przewagę w procesie i jak tę przewagę zaplanować, ewentualnie zmienić.
  6. Planowanie – opracowanie zorganizowanego planu, który pozwoli utrzymać kontrolę nad procesem nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, czy zachowań po stronie naszych partnerów negocjacyjnych.

Dodaj komentarz