Strach w procesie negocjacyjnym

Emocje w negocjacjach

Negocjacje wywołują wiele emocji, najczęstsze z nich to strach i gniew.

Strach w negocjacjach pojawia się głównie gdy czujemy się nieprzygotowani, lub kiedy musimy negocjować z dużo silniejszym partnerem. Często negocjatorzy najbardziej obawiają się ujawnienia fizycznych objawów lęku takich jak: przyspieszony oddech, pocenie się, ściśnięte gardło, trudności z połykaniem, suchość w ustach, bladość lub rumieniec.

Sposoby radzenia sobie z własnym strachem to przede wszystkim uświadomienie sobie przyczyny lęku oraz jego symptomów oraz zastosowanie technik zmniejszających lęk i pozwalających kontrolować jego objawy, takich jak:

  • próba zmiany naszej percepcji źródła strachu i zapanowanie nad emocjami;
  • pozytywne i konstruktywne myślenie polegające na bezustannym poszukiwaniu rozwiązań i koncentrowaniu się na wyzwaniu, a nie na zagrożeniu;
  • skupienie, samokontrola, wysoka koncentracja;

Amerykański generał George Patton powiedział kiedyś „jeśli masz wygrać bitwę, musisz sprawić że twój umysł będzie rządził twoim ciałem. Nigdy nie pozwól aby ciało rządziło umysłem.”

Zatem podczas negocjowania musimy poradzić sobie ze strachem. Nie ma mowy, by go zupełnie wyeliminować, ale należy uświadomić sobie emocje i zarządzać nimi w sposób pozwalający nam kontrolować swoje zachowanie i wypowiedzi.

Dodaj komentarz