West Point Negotiation Project

Historia i rozwój negocjacji

West Point Negotiation Project, czyli jak wojsko uczy się negocjować

Od 2006 roku na West Point prowadzone są kursy z zakresu negocjacji dla kadetów. Podczas zajęć kursanci uczą się stosować 7-elementowy model oparty na teorii negocjacji oraz zasadach wypracowanych przez Harvard Negotiation Project. Szczególny nacisk jest kładziony na budowanie umiejętności dostrzegania interakcji pomiędzy uczestnikami negocjacji, identyfikowania wpływu czynników kulturowych oraz na symulacje sytuacji negocjacyjnych.

Jako że wielu absolwentów West Point, którzy jako kadeci wzięli udział w kursach, podczas dalszej służby z powodzeniem wykorzystywało nabytą wiedzę i umiejętności, w roku 2009 uczelnia zdecydowała zainicjować  West Point Negotiation Project, który w swoim założeniu ma przełożyć się na zwiększenie umiejętności negocjacyjnych w całej armii Stanów Zjednoczonych. Program obejmuje już nie tylko rodzimych kadetów, ale też szkolenia dla jednostek operacyjnych oraz projekty doradcze dla przywódców wojskowych zaangażowanych w rzeczywiste negocjacje.

 

Dodaj komentarz