Bariery w negocjacjach międzynarodowych

Negocjacje międzynarodowe

Bariery w negocjacjach międzynarodowych, czyli bariery w negocjowaniu z cudzoziemcami to przede wszystkim:

  1. język
  2. czas (tu: strefy czasowe, aspekt punktualności czy podejścia do wartości czasu)
  3. waluta
  4. obowiązujące prawo
  5. system polityczny
  6. odmienność ideologiczna
  7. wybór miejsca negocjacji
  8. wybór członków grupy negocjacyjnej
  9. różnice kulturowe
  10. różnice w mentalności

W porównaniu do negocjacji z partnerem krajowym te wszystkie różnice są sporym utrudnieniem, nie tylko w uzyskaniu satysfakcjonującego rozwiązania, ale przede wszystkim w zrozumieniu stanowiska drugiej strony.

Dodaj komentarz