duża litera D

DAD & DDD

DAD Approach & DDD Approach To dwie przeciwstawne postawy w pracach projektowych, które albo eliminują współdziałanie i negocjacje (DAD) albo  wręcz przeciwnie, oparte są na wspólnym działaniu poprzedzonym wspólnymi ustaleniami […]

Efekt zakotwiczenia

Efekt zakotwiczenia Kotwica (ang. anchor) to pierwsza oferta w negocjacjach, punkt wyjścia do dalszych rozmów. Kotwiczenie, to składnie tejże pierwszej oferty. Efekt zakotwiczenia jest zjawiskiem poznawczym, które opisuje powszechną ludzką […]