Nurturing

Nurturing, cóż to takiego? Wg Webster’s Third New International Dictionary (w wolnym tłumaczeniu) czasownik ‚nurture’ ma 3 znaczenia: dostarczać żywności i ochraniać trenować wg instrukcji; dyscyplinować wspierać wzrost i dalszy […]