cztery gwiazdki na kawałku drewna

Zasada 4P

Zasada 4P w procesie przygotowania do negocjacji Sandra Proctor radzi, by przed podjęciem negocjacji zrobić coś w rodzaju badania naszego partnera negocjacyjnego według metodologii 4P: 1P PAST – PRZESZŁOŚĆ 2P […]