Kadrowanie

Kadrowanie stało się popularnym tematem wśród badaczy analizujących procesy poznawcze, procesy decyzyjne i procesy komunikacji, a zatem jest niebywale istotne w negocjacjach. Wg B. Barry’ego, R. J. Lewickiego i D. […]