Engineering value w procesie negocjacyjnym

Podstawowe pojęcia

Engineering value w procesie negocjacyjnym

Zapisałam nazwę oryginalną, bo nie znajduję tłumaczenia oddającego pełne znaczenie tego pojęcia.

W negocjacjach uzyskujesz korzyści poprzez value engineering czyli wykorzystywanie wszystkich zmiennych i argumentów, w celu zmaksymalizowania potencjalnej wartości kontraktu. Wszelkie zabiegi obu stron powinny dotyczyć minimalizacji ryzyka oraz maksymalizacji dostępnych okazji i sposobności.

Motywacja, dobre nastawienie (czyli typu „musi się udać”) i elastyczność stron negocjujących ma wpływ na końcowy rezultat rozmów. Proaktywna postawa i umiejętność kontrolowania przebiegu procesu negocjacyjnego przekładają się oczywiście na korzystniejszy wynik strony aktywno – dominującej.

 

Dodaj komentarz