Kwestia czasu w negocjacjach

Negocjacje w praktyce

Kwestia czasu w negocjacjach

  • 2 min. to czas jaki może trwać pojedyncza wypowiedź, by utrzymać uwagę słuchaczy.
  • 20 min. to czas, w jakim winno się przeprowadzić prezentację, by zapewnić sobie uwagę osób obserwujących.
  • 2 godz. to czas, w jakim powinno się zamknąć negocjacje, by zagwarantować sobie efektywność procesu.
Oczywiście najczęściej spotkania negocjacyjne trwają dużo dłużej. Jest to zazwyczaj podyktowane kwestiami logistycznymi, gdyż uczestnicy procesu minimalizują czas przeznaczony na dotarcie / dojazd do miejsca spotkania.
W niektórych sytuacjach przedłużanie rozmów jest oczywiście zaplanowaną taktyką negocjacyjną zmierzającą do zmęczenia i „zmiękczenia” oponentów i osiągnięcia swoich celów. Jeśli w procesie występuje presja czasowa, wówczas nieodzownym jest przeprowadzenie rozmów i uzyskanie kompromisu jak najszybciej. Mamy zatem długie, wyczerpujące spotkania, napięcie wynikające ze świadomości ograniczeń czasowych, niewystarczającą uwagę poświęconą szczegółom. Wszystko to ze stratą dla efektywności procesu.

Dodaj komentarz