Tendering w negocjowaniu

Podstawowe pojęcia

Tendering w negocjowaniu

Tendering to proces wyboru najtańszej oferty, w którym bierze udział kilku oferentów wyselekcjonowanych uprzednio i oferujących produkty lub usługi na bardzo podobnym, zadowalającym kupującego poziomie.

Proces nazywany jest także ‚competitive tendering‚ i używany jest najczęściej przez bardzo poważnych graczy rynkowych np. w przypadku zakupów rządowych lub zakupów korporacyjnych w dużej skali.

Co ciekawe w tym przypadku negocjowanie jest wykluczone. Zwycięża najniższa oferta i proces jest zakończony. Ewentualne negocjacje mogą mieć miejsce wcześniej, na etapie specyfikacji ofert i doboru firm biorących udział w przetargu.

 

Dodaj komentarz