Wokalizacja

Sygnały niewerbalne - mowa ciała

Co to jest wokalizacja?

Za Angelique Pinet:

„Ton, tempo i kadencja grają w komunikacji tak ważną rolę, jak dobór słów. Ton głosu składa się z kilku elementów:

  • częstotliwość (wysoka lub niska),
  • napięcia (nacisk),
  • natężenia (głośność).

Zmiana tonu służy najczęściej podkreśleniu niektórych słów. Głośne tony mogą być wykorzystane do ściągnięcia na siebie uwagi czy podkreślenia pewnej kwestii, ale mogą też zastraszać. Miękkie, ciche tony sprawiają, że inni czują się spokojniej i bezpieczniej, ale jednocześnie mogą zaznaczać słabość i zostać zignorowane.”

Dodaj komentarz