notatnik z długopisem i laptop

Zasady negocjacji c.d.

Zasady negocjacji

Zasady negocjacji.

Obok wspomnianych dużo wcześniej głównych zasad negocjacji można pokusić się o wyróżnienie dodatkowych zasad, którymi powinniśmy się kierować przy negocjowaniu:

  1. zdobądź jak najwięcej informacji

  2. bierz pod uwagę również interes drugiej strony

  3. poszukuj alternatyw i nowych rozwiązań

  4. przejmuj inicjatywę

  5. nie zniechęcaj się zablokowaniem rozmów / impasem

 

re.1.

Zadanie polegające na zdobyciu maksymalnej ilości informacji dotyczy zarówno etapu przygotowań jak i negocjacji właściwych. W fazie przygotowań głównie zbierany i analizujemy dane. Podczas spotkań natomiast gromadzimy informacje zadając pytania i obserwująca naszych partnerów negocjacyjnych.

re.2.

Każdy negocjator powinien przede wszystkich dążyć do realizacji swoich celów. Jednak niezbędna jest także świadomość potrzeb / interesów drugiej strony. Musimy ją mieć chociażby po to by pozwolić naszym oponentom odejść „z twarzą” od stołu negocjacyjnego.

re.3.

Poszukiwanie alternatyw i wspólne wypracowanie nowych rozwiązań to nie tylko próba zadowolenia drugiej strony, ale przede wszystkim praca nad zwielokrotnieniem naszych korzyści.

re.4.

Przejęcie inicjatywy podczas rozmów paradoksalnie nie jest równoznaczne z ich prowadzeniem w powszechnym rozumieniu  – ja mówię, oni mnie słuchają. Wprawny negocjator będzie raczej mało wylewny, ale dzięki dobrze skonstruowanym pytaniom, zręcznemu doborowi tematów i kontroli nad agendą, będzie prowadził swoich oponentów do celu, jaki sam wyznaczył.

re.5.

Rozdźwięk interesów, trudności, niesnaski, impas a nawet zerwanie rozmów to typowe elementy procesu negocjacyjnego. Należy się przygotować na takie ewentualności i pogodzić się z ich obecnością. Nie należy za to się nimi przejmować.

 

Dodaj komentarz