Bibliografia

W ramach rozszerzania i aktualizacji swojej wiedzy korzystałam z bogatej literatury przedmiotu. Poniżej pozycje w kolejności alfabetycznej:

„Ask for it” Linda Babcock, Sara Laschever

„Bargaining for Advantage: Negotiation strategies for reasonable people” G. Richard Shell

“Create winning agreements” Gavin Presman

„Dobić targu” Chester Karrass

„Dochodząc do TAK” Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton

„Emocje w negocjacjach” Roger Fisher, Daniel Shapiro

„Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów” Artur Schopenhauer

„Getting More: How you can negotiate to succeed in work and life” Stuart Diamond

“Happy-happy. Innowacyjna metoda negocjacji” Lars-Johan Age

“Jak odnieść sukces w negocjacjach” P.Steele, J.Murphy, R.Russill

„Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania” Jan Waszkiewicz

“Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” Dale Carnegie

“Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji” Vera F. Birkedbihl

“Konflikty i negocjacje” Zdzisław Uniszewski

“Kremlowska Szkoła Negocjacji” Igor Ryżow

“Managing Negotiations” Gavin Kennedy, John Benson, John McMillan

“Negocjacje” Lionel Bellenger

„Negocjacje. Przez rozmowę do celu” Angelique Pinet

“Negocjacje handlowe” Astrid Heeper, Michael Schmidt

„Negocjacje w biznesie” Zbigniew Nęcki

„Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne.” Dariusz Piotrowicz

„Negocjacje międzynarodowe” Jolanta Bryła

“Negocjacje międzynarodowe” Magdalena Kendik

“Negocjacje na rynakch międzynarodowych” Jeswald W. Salacuse

„Negocjowanie” Brian Tracy

„Negocjowanie kontraktów handlowych. Poradnik dla eksporterów i importerów.” Maciej Stelmaszczyk

„Negotiating rationally” Max H. Bazerman, Margaret A. Neale

“Negotiating with Giants” Peter D. Johnston

„Negotiation genius” Deepak Malhotra, Max H. Bazerman

“Negotiation. Skills and strategies” Alan Fowler

“Never split the difference” Chris Voss

“O negocjacjach i negocjatorach” Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski

“Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych” Elżbieta Kowalczyk

„Sekrety negocjacji dla biznesmenów” Roger Dawson

„Skuteczne negocjacje” Robert Błaut

„Start with NO” Jim Camp

“Successful negotiation” Robert B. Maddux

“Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu” Gerard I. Nierenberg

“Sztuka przekonywania. Jak rozmawiać, sprzedawać, negocjować” Adam P. Ygnasik

„The art of negotiation” Michael Wheeler

“The dirty tricks of negotiating” George van Houtem

“The essentials of contract negotiation” Stefanie Jung, Peter Krebs

„The negotiation book” Steve Gates

„The only negotiating guide you’ll ever need: 101 ways to win every time in any situation.” Peter B. Stark, Jane Flaherty

„Winning negotiations” Harvard Business Review

„Zasady negocjacji” Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders