Jak negocjowała królowa

Jak negocjowała królowa

Kobiety a negocjacje

Królowa Elżbieta II była niewątpliwie najbardziej doświadczoną postacią życia publicznego na świecie. W związku z Jej śmiercią  8 września 2022 dziś kilka słów o tym “Jak negocjowała królowa”, a raczej jak królowa mediowała.

 

Jak negocjowała królowa
 

Mimo że przez dziesięciolecia uczestniczyła w życiu politycznym kraju i niewątpliwie często uczestniczyła w negocjacjach, informacje na temat tej Jej aktywności są akurat skromne.
Udało mi się znaleźć artykuł poświęcony jej roli w konflikcie z Harry’m i Meghan.

Trzeba przyznać, że członkowie rodziny królewskiej nierzadko przysparzali jej problemów. Była filarem monarchii, ale też głową rodziny, dlatego też rozwiązywanie konfliktów rodzinnych leżało na jej barkach.
 

Poniżej kilka wskazówek dot. negocjowania albo raczej mediowania zaczerpniętych z postawy angielskiej królowej:

1. Zachowaj spokój w obliczu dramatu czy kryzysu.
2. Nie opowiadaj się po żadnej ze stron.
3. Uznaj potrzeby każdej ze stron.
4. Ustaw zdrowe granice.
5. Ustal limit czasu na rozwiązanie.
 


Zachowaj spokój w obliczu dramatu czy kryzysu.

W negocjacjach negocjator a w mediacjach mediator bezwzględnie powinni zachować spokój. Ich niepokój bowiem będzie wpływał na innych uczestników procesu i nie pomoże z znalezieniu konsensusu.

 

Nie opowiada się po żadnej ze stron.

Ta wskazówka ma zastosowanie tylko w mediacjach, gdzie mediator musi być neutralny zarówno w stosunku do przedmiotu sporu, jak i do obu stron sporu.

 

Uznaj potrzeby każdej ze stron.

Zrozumienie i uznanie potrzeb obu stron pomaga i podczas mediowania i podczas negocjowania, zatem to zasada uniwersalna.

 

Ustal zdrowe granice.

To zastrzeżenie do wykorzystania głównie przy mediacjach, ale może też znaleźć zastosowanie przy negocjowaniu.

 

Ustal limit czasu na rozwiązanie.

To wskazówka techniczna, ale rzeczywiście dobrze jest założyć limit czasu przeznaczony na proces (mediacje czy negocjacje) i potem tych założeń pilnować.

 


Link do artykułu źródłowego tutaj (link)

 

Może Cię też zainteresować:

dziesięć zasad przydatnych w procesie negocjacyjnym wg Tony’ego Blair’a

książka o negocjowaniu