Negocjowanie w sporze, czyli negocjacje z elementami mediacji

Opis warsztatu

Warsztat poświęcony kwestii negocjacji w sytuacji konfliktowej, podczas którego uczestnicy otrzymają zasób wiedzy z zakresu zarówno negocjowania jak i mediowania. Poznają też szerzej zestaw zagadnień związanych z samym konfliktem, emocjami, blokadami komunikacyjnymi i rolą negocjatora-mediatora jako facylitatora procesu.

 

Profil Uczestnika: do kogo jest skierowany warsztat

Szkolenie skierowane jest do praktyków mierzących się z problemem negocjowania w sytuacji konfliktu np.:

 • Kupców / Managerów zakupów, których bolączką jest konieczność negocjowania w warunkach permanentnego konfliktu
 • Liderów/szefów, którzy muszą stawić czoła sporom w grupie podległych pracowników
 • Negocjatorów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji na obszar mediacji

 

Stopień zaawansowania uczestników:

Wymagany jest średnio-zaawansowany stopień znajomości zagadnień negocjacyjnych.

 

Metody szkoleniowe:

 • Wykład interaktywny
 • Analiza studiów przypadku
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia grupowe

 

Czas trwania:

7 godzin. (od 9.00 do 16.00).

W czas trwania warsztatu wliczony jest lunch (ok. 40 min) i dwie przerwy kawowe

 

Korzyści z udziału dla uczestnika: (z jaką wiedzą i umiejętnościami wyjdzie z warsztatu)

 • Uzmysłowienie sobie roli innych poza negocjacjami metod rozwiązywania sporów (tu zwłaszcza mediacji)
 • Poznanie tematyki mediacji, zwłaszcza przez pryzmat mediacji ewaluatywnych zwanych też nego-mediacjami
 • Oswojenie się z zagadnieniami z zakresu istoty konfliktu, emocji, blokad komunikacyjnych (np. 7 powodów trwania konfliktów, Stopnie eskalacji Glasl’a, Koło konfliktu Moore’a)
 • Doskonalenie umiejętności takich jak aktywne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlanie
 • Trening komunikacji niewerbalnej oraz zarządzania przestrzenią i „okolicznościami”

 

Program warsztatu: (z podziałem na części)

Warsztat będzie podzielony na dwie części:

CZĘŚĆ I: TEORETYCZNA

 • Co to jest konflikt i dlaczego trwa?
 • Rola komunikacji w sytuacji konfliktowej.
 • Komunikacja niewerbalna i proksemika.
 • Mediacje i ich rodzaje (w tym mediacje menadżerskie).
 • Specyfika mediacji ewaluatywnych / nego-mediacji.
 • Negocjator/mediator jako facylitator procesu.

CZĘŚĆ II: PRAKTYCZNA

 • Ćwiczenia pozwalające na praktyczne wykorzystanie pozyskanych wiadomości (pytania, parafrazy, odzwierciedlanie, radzenie sobie z obiekcjami)