Negocjacje z klientem wewnętrznym

Negocjacje z klientem wewnętrznym – szkolenie

OPARTE NA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI NEGOCJACJE Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM, JAKO PRZYKŁAD BUDOWANIA POROZUMIENIA I EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY.

Cele szkolenia:

Doskonalenie umiejętności:

 • właściwej identyfikacji klienta wewnętrznego,
 • doboru optymalnej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • poszukiwania sprzymierzeńców w organizacji i budowania koalicji,
 • zarządzania relacjami w firmie,
 • udrożnienia komunikacji pomiędzy działami.

Korzyści dla uczestnika:

 • trening metod prowadzenia rozmów negocjacyjnych z klientem wewnętrznym,
 • trening komunikacji niewerbalnej i zarządzania przestrzenią,
 • trening metod obrony przed presją i manipulacją ze strony klienta wewnętrznego,
 • poznanie technik radzenia sobie z obiekcjami i emocjami
 • poznanie sposobów reagowania w sytuacji różnicy zdań
 • nabycie umiejętności wyczuwania symptomów pojawiających się konfliktów oraz unikania sytuacji konfliktowych

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • wykłady teoretyczne poświęcone poszczególnym blokom tematycznym
 • przykłady dobrych praktyk
 • analiza studiów przypadku
 • dyskusje moderowane
 • ćwiczenia grupowe
 • gry i symulacje negocjacyjne
 • test wiedzy (post-test)

Zakres czasowy: 8 godz. lub 16 godz.