Negocjacje z klientem wewnętrznym

Negocjacje z klientem wewnętrznym – szkolenie

 

OPARTE NA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI NEGOCJACJE Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM, JAKO PRZYKŁAD BUDOWANIA POROZUMIENIA I EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY.

 

Cele szkolenia:

Doskonalenie umiejętności:

  • właściwej identyfikacji klienta wewnętrznego,
  • doboru optymalnej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji,
  • rozwiązywania konfliktów,
  • poszukiwania sprzymierzeńców w organizacji i budowania koalicji,
  • zarządzania relacjami w firmie,
  • udrożnienia komunikacji pomiędzy działami.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • trening metod prowadzenia rozmów negocjacyjnych z klientem wewnętrznym,
  • trening komunikacji niewerbalnej i zarządzania przestrzenią,
  • trening metod obrony przed presją i manipulacją ze strony klienta wewnętrznego,
  • poznanie technik radzenia sobie z obiekcjami i emocjami
  • poznanie sposobów reagowania w sytuacji różnicy zdań
  • nabycie umiejętności wyczuwania symptomów pojawiających się konfliktów oraz unikania sytuacji konfliktowych

 

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

  • wykłady teoretyczne poświęcone poszczególnym blokom tematycznym
  • przykłady dobrych praktyk
  • analiza studiów przypadku
  • dyskusje moderowane
  • ćwiczenia grupowe
  • gry i symulacje negocjacyjne
  • test wiedzy (post-test)

Zakres czasowy: 8 godz. lub 16 godz.