Negocjacje dla zaawansowanych: aspekty psychologiczne w negocjacjach – szkolenie

Negocjacje dla zaawansowanych – negocjowanie z gigantami.

Zakres tematyczny:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Teoria atrybucji
 • Zasada dążenia do spójności
 • Teoria dysonansu poznawczego
 • Podporządkowanie, uleganie, identyfikacja, internalizacja
 • Metody wywierania wpływu (perswazja, manipulacja, szantaż)
 • Reguły wywierania wpływu Roberta Cialdiniego
 • Granice ustępstw w negocjacjach
 • Model MBTI
 • Konflikty w negocjacjach (kompromis, mediacje, arbitraż, facylitacja)
 • Efektywne zarządzanie emocjami

Zakres czasowy: 8 godz. lub 16 godz.