Rodzaje kontraktów

Rodzaje kontraktów

Umowy

W biznesie funkcjonuje cała masa różnorodnych skrótów. Część z nich dotyczy tematyki umów. Dziś wpis pt. “Rodzaje kontraktów”

 

Rodzaje kontraktów

 

NDA

(Non-disclosure Agreement)

Jest to umowa, ograniczająca wymianę i udostępnianie jakichkolwiek poufnych informacji, poza stronami związanymi umową. Jej celem jest ochrona prywatnych informacji. Zazwyczaj jest podpisywana na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

 

MSA

(Master Services Agreement )

MSA pełni rolę umowy głównej określającej warunki współpracy pomiędzy stronami.

Kluczowe elementy MSA to:

  • specyfikacja warunków płatności
  • zdefiniowanie własności intelektualnej
  • zapisy o nieprzejmowaniu pracowników
  • zakresy i ograniczenia odpowiedzialności

MSA często jest też zwany skrótowo Master Contract (MC) albo Master Agreement (MS).

 

SOW

(Statement of Work)

Zakres Prac to dokument dotyczący specyfikacji zdań wykonywanych w ramach współpracy / realizacji projektu.

Jeśli dla przykładu dwie firmy połączy MSA regulujący współpracę w zakresie digitalizacji, to jeden SOW będzie odnosił się do budowy nowej witryny internetowej. Będzie on zawierał detale dotyczące funkcjonalności, liczby stron, hostingu oraz szczegóły w zakresie kosztów i czasu realizacji.

W niektórych organizacjach zamiennie do SOW używa się terminu PP (Project Proposal).

 

CO

(Change Order)

To Zlecenie zmiany, które pojawia się w przypadku konieczności wprowadzenia jakichś zmian. Wcześniej zdefiniowano już zakres projektu w ujęciu czasowym, kosztowym i zasobów (SOW), ale należy coś zmienić. W tym dokumencie zaznaczone są ewentualne zmiany oraz ich wpływ na koszty i zakres czasowy całego projektu.

 

PSA

(Project Service Agreement)

Jest to umowa projektowa, czyli dokument na pograniczu MSA i SOW. Jest on przypisany specyficznemu projektowi (tak samo jak SOW), ale zawiera też wszelkie zapisy formalno-prawne (jak MSA).

 

ISDA

(International Swaps and Derivatives Association)

Umowa ramowa ISDA jest standardowym dokumentem, uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym. Format jest wykorzystywany do regulowania pozagiełdowych transakcji pochodnych. Umowa jest publikowana przez International Swaps and Derivatives Association (ISDA) i określa ona warunki, które należy stosować w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych między dwiema stronami.

To umowa odnosząca się do rynków finansowych.

 

FIDIC

(International Federation of Consulting Engineers)

Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) jest z kolei odpowiedziana za przygotowanie standardowych formatek umów do stosowania między zleceniodawcami a wykonawcami na międzynarodowych, dużych projektach budowlanych, w szczególności:

  • Warunki kontraktu na roboty budowlane (tzw. Czerwona Księga 1987)
  • Warunki kontraktu na roboty elektryczne i mechaniczne (tzw. Żółta księga 1987)
  • Warunki kontraktu na projekt i budowę pod klucz (tzw. Pomarańczowa Księga 1995)

 

 

 

Może Cię też zainteresować:

niezbędne elementy umowy

usługa – audyt biznesowy umowy