Niezbędne elementy umowy

Niezbędne elementy umowy

Umowy

 

Nawet gdy współpraca z partnerem handlowym zapowiada się obiecująco, powinniśmy ją sformalizować. Jeśli wszystko będzie przebiegać bez zarzutu, może okazać się, że umowa nie była nam potrzebna. Są jednak sytuacje, kiedy kontrakt okazuje się bardzo przydatny. Dziś dywagacje w temacie: Niezbędne elementy umowy.

 

Niezbędne elementy umowy

Ktoś powiedział, że “umowy podpisuje się na czas rozwodu, a nie czas szczęśliwego pożycia małżeńskiego”. Pamiętajmy, że pisemna umowa jest podstawowym dowodem w postępowaniu sądowym!

A zatem umowa powinna zawierać:

  1. nazwa umowy
  2. oznaczenie miejsca i czasu
  3. określenie stron umowy
  4. definicje pojęć
  5. oznaczenie zobowiązania
  6. postanowienia końcowe
  7. załączniki
  8. podpisy stron

 

re.1. Określenie stron

Poprawne i dokładne określenie konkretnej nazwy umowy nie wpływa  na jej ważność. Może jednak przyczynić do korzystnej dla nas interpretacji w przypadku sporu w sądzie. Przydatne szczególnie gdy oznaczenia paragrafów umowy nie są jednoznaczne.

re.2. Miejsce i czas

Umowa powinna zawierać określenie miejsca jak i czasu jej zawarcia. Dzięki miejscowości będziemy wiedzieli jakiego kraju prawo będzie stosowane w odniesieniu do danej umowy.  Data natomiast pozwoli ustalić  jakie prawo obowiązywało w momencie podpisywania kontraktu.

re.3. Określenie stron

Doprecyzowanie między kim a kim zawierana jest umowa i kogo dotyczy.

re.4. Definicje pojęć

Pojęcia należy zdefiniować na początku umowy. Definicja powinna być jednoznaczna i nie pozostawiający wątpliwości. Jest to istotne zwłaszcza przy skomplikowanych umowach odnoszących się do kompleksowych projektów.

re.5. Oznaczenie zobowiązania

Wskazanie wzajemnych zobowiązań stron umowy. Dookreślenie co?, kiedy?, kto?, jak? i dlaczego?

re.6. Postanownienia końcowe

W ramach postanowień końcowych mamy zapisy o sposobie rozwiązywania i rozstrzygania sporów w tym o organie właściwym do ich rozstrzygania.

re.7. Załączniki

Załączniki można podzielić z grubsza na dwie grupy:

Te służące uwierzytelnieniu (kopia pełnomocnictwa czy dokumentów rejestrowych)

Te będące uzupełnieniem umowy, tutaj np. harmonogram prac, projekty graficzne, OWL/OWS, RODO, itd.

re.8. Podpisy

Umowa musi zawierać podpisy stron. Mogą to być też podpisy osób upoważnionych do reprezentacji czy to z mocy prawa czy poprzez stosowne pełnomocnictwa.

 

Podkreślam, że to bardzo bazowe wymagania. Dobra umowa winna zawierać jeszcze sporo innych zapisów np. klauzula salwatoryjna, force majeure, zapisy o mediacji. 

 

Może Cię zainteresują moje usługi związane z umowami:

 

Audyt umowy w języku polskim