lista, spis

Niezbędne elementy umowy

Niezbędne elementy umowy Nawet gdy współpraca z partnerem handlowym zapowiada się obiecująco, powinniśmy ją sformalizować. Jeśli wszystko będzie przebiegać bez zarzutu, może okazać się, że umowa nie była nam potrzebna. […]

Dobry kontrakt

 Dobry kontrakt W negocjacjach ostateczny kształt kontraktu jest niezmiernie ważny. Co nam bowiem po sprawnie przeprowadzonych rozmowach, zręcznych rozgrywkach, skutecznych taktykach i wynegocjowanych korzyściach, skoro nie zabezpieczymy sobie wyników negocjacji […]

Dokumenty związane z negocjacjami

Dokumenty związane z negocjacjami   Co prawda  nawet umowy ustne mają moc wiążącą, jednak w praktyce biznesowej dążymy do podpisywania kontraktów. Panuje przekonanie, że podpisane papierowe dokumenty zapewniają wiarygodność, zgodność […]

Umowa arbitrażowa

Umowa arbitrażowa inaczej zwana umową o arbitraż.   Czym jest arbitraż? Arbitraż to jedna z alternatywnych (do drogi sądowej) metod rozwiązywania sporów. W arbitrażu, wyszkolony, profesjonalny i co najważniejsze neutralny […]