Renegocjowanie kontraktów

Umowy

Renegocjowanie kontraktów – o czym należy pamiętać?

 

Negocjacje to sytuacja kiedy każda ze stron może powiedzieć „nie” i odejść od stołu negocjacyjnego. Renegocjacje to już trochę inna historia. Jest to bowiem sytuacja, kiedy strony:

 • mają historię rozmów / spotkań / negocjacji
 • znają się
 • współpracowały / nadal współpracują
 • mają podpisany kontrakt regulujący ich wzajemne stosunki

W takiej sytuacji odejście od stołu jest dużo trudniejsze.

Zazwyczaj niechętnie podchodzimy do renegocjacji umów, ale często jesteśmy do tego zmuszeni, ponieważ:

 • zmianie ulega opłacalność produkcji/sprzedaży
 • pojawiają się nowe rozwiązania/technologie
 • zmienia się sytuacja gospodarcza czy nawet geopolityczna
 • mamy nowe wytyczne w zakresie kontraktów (np. profitowość, minimalizacja ryzyka)

Reasumujac stary kontrakt nie pasuje do nowych warunków.

 

SSON wytypował 10 wskazówek pomocnych przy renegocjowaniu umów:

 1. ucz się na swoich błędach

 2. dobrze przeanalizuj stan obecny

 3. miej świadomość, czego chcesz od nowej umowy

 4. posiadaj jasną wizję zmian w kontrakcie

 5. posiadaj alterantywę (BATNA)

 6. przygotuj/zaplanuj proces renegocjacji

 7. celuj w sukces, ale bądź przygotowany na porażkę

 8. upewnij się, że negocjujesz z właściwymi ludźmi

 9. komunikuj się poprawnie

 10. nie marudź, nie trać czasu

 

https://www.ssonetwork.com/business-process-outsourcing/articles/top-ten-tips-for-a-smooth-contract-renegotiation

Dodaj komentarz