Negocjowanie dla kobiet – szkolenie

Negocjowanie dla kobiet.

Zakres tematyczny:

 • Krótka historia emancypacji kobiet
 • Czynniki psychologiczne wpływające na postawę kobiety negocjatora
 • Przekonania, które przeszkadzają kobietom negocjować
 • Błędy kobiet w negocjacjach
 • Komunikacja niewerbalna
 • Atrybuty kobiety-negocjatora
 • Wykorzystanie atutów kobiecości w procesie negocjacyjnym
 • Kobiece negocjacje w praktyce

 

Cele szkolenia:

 • uświadomienie uczestniczkom znaczenia negocjacji w biznesie, w otoczeniu społecznym i życiu prywatnym
 • zmotywowanie do podjęcia prób negocjowania
 • doskonalenie podstawowych umiejętności negocjacyjnych

 

Korzyści dla uczestniczek:

 • uzmysłowienie sobie obiekcji i ich “przepracowanie”
 • trening komunikacji niewerbalnej i zarządzania przestrzenią
 • opanowanie tzw. check list’y

 

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • wykład teoretyczny
 • analiza studiów przypadku
 • przykłady dobrych praktyk
 • dyskusje moderowane
 • ćwiczenia grupowe
 • gry i symulacje negocjacyjne

 

 

Uwaga! Szkolenie skierowane wyłącznie do kobiet.

Zakres czasowy: 5 godz.