Zarządzanie umowami (contract management)

Zarządzanie umowami (contract management)

Zakres tematyczny:

 • Umowa – co to jest?
 • Rola i definicje kontraktu
 • Formy i typy umów
 • Najważniejsze elementy kontraktu
 • Ustandaryzowane formaty umów
 • Analiza profitowości poszczególnych kontraktów
 • Realizacja kontraktu
 • Renegocjacje
 • Archiwizacja dokumentacji

Cele szkolenia:

 • uświadomienie uczestnikom ważności poprawnie skonstruowanej umowy i korzyści jaki można osiągnąć z właściwego zarządzania umowami
 • doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w zakresie negocjacji i renegocjacji kontraktów

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie procesu przygotowania, negocjacji i wdrożenia umowy
 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania kontraktów oraz warunków handlowych
 • zrozumienie korzyści wynikających ze standaryzacji umów

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • wykład teoretyczny
 • analiza studiów przypadku
 • przykłady dobrych praktyk
 • dyskusje moderowane
 • ćwiczenia grupowe
 • gry i symulacje negocjacyjne

Zakres czasowy: 8 godz.