Mediator w firmie

Mediator w firmie

  Firmy są w procesie nieustannej zmiany. Zmienia się makro- i mikoro-otoczenie. Zmieniają się: sytuacja polityczna, regulacje prawne, konkurencja. Poza tym wewnątrz organizacji codziennie coś się zmienia – przychodzą nowi […]

Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji

  Zapytani o rodzaje mediacji zazwyczaj odpowiadamy, że znamy mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, itd. Jednak podział mediacji jest dużo bardziej złożony. dziś wpis pt. Rodzaje mediacji Rodzaje mediacji Zapytani […]

Etapy mediacji

Etapy mediacji

  Jako że mediacje mają bardzo nieformalny charakter, niektórzy postrzegają je jako niezobowiązującą rozmowę mediatora i zwaśnionych stron. Mediacja mimo całego swojego braku formalizmu jest jednak procesem ukierunkowanym na uzyskanie […]

Mediacje

Mediacje należą do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Mediacje Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution), zwanych też czasem polubownymi metodami rozwiązywania sporów, kryją się możliwości rozwiązania sporu […]

Dobry mediator

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także […]