sala z dużym oknem i krzesłami

Mediator w firmie

Mediator w firmie Firmy są w procesie nieustannej zmiany. Zmienia się makro- i mikoro-otoczenie. Zmieniają się: sytuacja polityczna, regulacje prawne, konkurencja. Poza tym wewnątrz organizacji codziennie coś się zmienia – […]

Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji   Zapytani o rodzaj mediacji zazwyczaj odpowiadamy, że znamy mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, itd. Jednak najprościej jest sklasyfikować mediacje biorąc pod uwagę różne aspekty, np.: aspekt prawny […]

Etapy mediacji

Etapy mediacji Jako że mediacje mają bardzo nieformalny charakter, niektórzy postrzegają je jako niezobowiązującą rozmowę mediatora i zwaśnionych stron. Mediacja mimo całego swojego braku formalizmu jest jednak procesem ukierunkowanym na […]

Mediacje

Mediacje należą do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution), zwanych też czasem polubownymi metodami rozwiązywania sporów, kryją się możliwości rozwiązania sporu na […]