Etapy mediacji

Etapy mediacji

Mediacje

 

Jako że mediacje mają bardzo nieformalny charakter, niektórzy postrzegają je jako niezobowiązującą rozmowę mediatora i zwaśnionych stron. Mediacja mimo całego swojego braku formalizmu jest jednak procesem ukierunkowanym na uzyskanie konkretnych rezultatów. Proces mediacyjny ma swoją strukturę / etapy, decydujące poniekąd o jego skuteczności. Dziś “Etapy mediacji”

 

Etapy mediacji

Najbardziej popularny schemat procesu mediacyjnego wygląda następująco:

Etap 1: Monolog mediatora

To swego rodzaju słowo wstępne.

Mediator informuje strony:

  • jakie są zasady procesu (dobrowolność, poufność bezstronność, neutralność i akceptowalność)
  • jakie korzyści niosą za sobą mediacje (oszczędność czasu i pieniędzy, brak formalizmu, wypracowane rozwiązanie zamiast narzuconego rozstrzygnięcia)
  • jak będą przebiegać mediacje (ustalenie zasad obowiązujących uczestników spotkania)
  • jaki może być wynik mediacji (porozumienie zwieńczone Ugodą, lub brak porozumienia)


Etap 2: Oświadczenia wstępne uczestników sporu

Każda ze stron  jest poproszona o opisanie sporu, jego konsekwencji, swoich uczuć. Uczestnicy sporu mają szansę na przedstawienie swojego stanowiska oraz zarysowanie swoich oczekiwań wobec mediacji i wobec drugiej strony konfliktu.

Zasady obowiązujące podczas spotkania obligują drugą stronę do wysłuchania i nie przerywania.

Etap 3: Dyskusja

To okazja by każda ze stron odniosła się do tego co usłyszała w oświadczeniu drugiej strony.

Mediator podczas tego etapu może używać całego wachlarza narzędzi (odzwierciedlanie, parafraza, metafora), by wspomóc strony w wymianie myśli.Etap 4: Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne zwane też prywatnymi klubami są szansą dla każdej ze stron na prywatną konsultację z mediatorem. Obie strony mają możliwość wykorzystania takiej szansy. Czasem dzięki takiej rozmowie strony otwierają się i komunikują mediatorowi to, czego nie chciały / nie były w stanie powiedzieć w obecności oponentów.

Spotkania indywidualne mogą się odbywać też na samym początku procesu, jeszcze zanim rozpocznie się wspólne spotkanie stron.

Etap 5: Wspólne negocjacje

To etap wypracowywania wspólnych ustaleń i finalnego rozwiązania. W mediacjach klasycznych mediator pozostaje w pełni neutralny wobec przedmiotu sporu i w żaden sposób nie ingeruje w proces uzgodnień pomiędzy stronami.Etap 6: Zamknięcie

To ostatni etap kończący mediacje.

Jeśli strony wypracowują rozwiązanie i dochodzą do porozumienia to mediator sporządza dokument zwany Porozumieniem. Jest to baza do stworzenia Ugody. Ugody, która jeśli tylko zostanie potwierdzona przez sąd, będzie mieć moc wyroku sądowego. Do Ugody wysłanej do sądu dołączony będzie Protokół.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, mediator sporządzi i prześle do sądu wyłącznie Protokół z mediacji potwierdzający brak porozumienia.

Powyższe dot. mediacji sądowych. W procesach mediacyjnych prywatnych dla porządku powinien powstać pisemny Protokół i Porozumienie. Jednak to strony decydują, co z dokumentami zrobią, czy wyślą je do sądu czy pominą wymiar sprawiedliwości i same dopilnują wprowadzenia w życie swoich uzgodnień.

Oczywiście wyżej zaprezentowane etapy mediacji nie są schematem sztywnym. Tak jak zaznaczono przy spotkaniach indywidualnych, możesz je poprowadzić w trakcie mediacji, ale możesz też zorganizować je przed zaproszeniem stron do rozmów. Podobnie rzecz się ma z monologiem mediatora. Będzie on niezbędny podczas pierwszego spotkania zwaśnionych stron, ale już przy drugim czy trzecim spotkaniu można go pominąć.

Chcesz wiedzieć więcej? Kup książkę!zajrzyj do sklepu

Może Cię zainteresować:

rodzaje mediacji

LoI List intencyjny