List intencyjny - Letter of Intent (LoI)

List intencyjny – Letter of Intent (LoI)

Podstawowe pojęcia negocjacji

List intencyjny kojarzy nam się przede wszystkim z zakończonym sukcesem procesem rekrutacyjnym. Nasz nowy pracodawca przygotowuje coś takiego potwierdzając swoją intencję zatrudnienia nas na konkretnym stanowisku i potwierdza warunki ustalone podczas rozmów. Jednak List intencyjny – Letter of Intent (LoI) to nie tylko procesy rekrutacyjne…

List intencyjny – Letter of Intent (LoI)

  • potwierdzający, że podpisujące go strony się znają
  • zaświadczający, że strony negocjują
  • wyrażający wolę stron do współdziałania i przyszłej współpracy

Funkcjonuje kilka rodzajów podobnych dokumentów, np. :

DoC (Declaration of Cooperation) deklaracja przyszłej współpracy

MoU (Memorandum of Understanding) protokół uzgodnień

Biorąc pod uwagę moc prawną, są  to dokumenty „miękkie”. Stanowią jednak formalny dowód, że strony się porozumiały i zamierzają być w relacji biznesowej. Jako że charakter tych dokumentów jest deklaratywny, to rzeczona współpraca może się oczywiście zmaterializować, albo też nie.

Typowy List intencyjny zazwyczaj obejmuje:

  • cel współpracy,
  • zakres obowiązków stron,
  • zarys przyszłej współpracy,
  • określenie własności intelektualnej,
  • klauzule poufności.

Listy intencyjne mają spore znaczenie dla tzw. start up’ów. Poświadczają one bowiem, że działalność, idea, oferowane usługi czy produkty wzbudziły zainteresowanie. Inwestor dostrzega szanse na znalezienie klientów, a co za tym idzie na komercyjny sukces. Deklaruje zatem swoje zainteresowanie, coznacza zazwyczaj kapitał na wsparcie biznesu.

Jednak branża start up to nie jedyny obszar gdzie powszechne jest podpisywanie tego typu dokumentów. Listy intencyjne podpisuje się też pomiędzy podmiotami istniejącymi i funkcjonującymi na rynku, które pragną razem prowadzić jakieś przedsięwzięcia. Tu dla przykładu praca na wspólnym rozwiązaniem / usługą / produktem, czy opracowywanie prototypu / projektu.

Może Cię zainteresować:

dokumenty związane z negocjacjami