List intencyjny – Letter of Intent (LoI)

Podstawowe pojęcia, Umowy

LoI (Letter of Intent) list intencyjny to dokument:

  • potwierdzający, że podpisujące go strony się znają
  • zaświadczający, że strony negocjują
  • wyrażający wolę stron do współdziałania i przyszłej współpracy

 

Funkcjonuje kilka rodzajów podobnych dokumentów, np. :

DoC (Declaration of Cooperation) deklaracja przyszłej współpracy

MoU (Memorandum of Understanding) protokół uzgodnień

Biorąc pod uwagę moc prawną, są  to dokumenty „miękkie”. Stanowią jednak formalny dowód, że strony  zamierzają być w relacji biznesowej. Jako że charakter tych dokumentów jest deklaratywny, to rzeczona współpraca może się oczywiście zmaterializować, albo też nie.

Typowy list intencyjny zazwyczaj obejmuje:

  • cel współpracy,
  • zakres obowiązków stron,
  • zarys przyszłej współpracy,
  • określenie własności intelektualnej,
  • klauzule poufności.

 

Listy intencyjne mają spore znaczenie dla tzw. start up’ów. Poświadczają one bowiem, że działalność, oferowane usługi czy produkty wzbudziły zainteresowanie i mają szanse na znalezienie inwestorów / klientów, a co za tym idzie na komercyjny sukces.

Jednak branża start up to nie jedyny obszar gdzie powszechne jest podpisywanie tego typu dokumentów. Listy intencyjne podpisuje się też pomiędzy podmiotami istniejącymi i funkcjonującymi na rynku, które pragną razem prowadzić jakieś przedsięwzięcia, tu choćby  praca na wspólnym rozwiązaniem / produktem, opracowywanie prototypu / projektu, itp.

Dodaj komentarz