Mediacje

Mediacje

Mediacje należą do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Mediacje

Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution), zwanych też czasem polubownymi metodami rozwiązywania sporów, kryją się możliwości rozwiązania sporu na drodze innej niż sądowa. Obok mediacji do najpopularniejszych metod rozwiązywania sporów należą negocjacje i arbitraż.
Metody te w porównaniu do procedury sądowej, charakteryzują się dużo wyższą elastycznością i swobodą stron w zakresie kształtowania procedury postępowania.

W Europie Zachodniej i w USA znakomita większość konfliktów, zarówno cywilnych jak i gospodarczych jest rozwiązywana na drodze mediacji. Według statystyk tylko ok 20% sporów europejskich rozstrzygane jest na drodze sądowej. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek jest jeszcze niższy. Potyczka  w sądzie jest bowiem nie tylko o wiele bardziej skomplikowanym procesem, ale też co nie jest bez znaczenia, kosztuje znacznie więcej i trwa nieporównywalnie dłużej.

W Polsce najbardziej popularnymi sposobami rozstrzygania sporów poza sądem są arbitraż oraz mediacja.

Mediacja w sprawach cywilnych została wprowadzona do polskiego prawa w 2005 r. Regulują ją przede wszystkim przepisy art. 1831-18315 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Cały czas jednak liczba ugód zawieranych na skutek postępowania mediacyjnego jest znikoma. Wynik oscyluje wokół 1 %.

Obecnie Resort Gospodarki pracuje nad założeniami ustawy dot. wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. W przyszłości ma zostać nałożony obowiązek informowania w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji lub innej pozasądowej metody rozwiązania sporu.

Sąd prawdopodobnie przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy sprawa ma szanse na rozstrzygnięcie w ramach polubownego rozwiązania. Ponadto sąd będzie musiał poinformować zaangażowane strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu. Po stronie sądu będzie też leżeć próba nakłonienia stron do postępowania mediacyjnego.

Istotą mediacji jest znalezienie, przy pomocy mediatora,  satysfakcjonującego dla wszystkich zaangażowanych stron rozwiązania.

Podstawowe cechy mediacji:

-> bezstronność i neutralność mediatora

-> poufność postępowania

-> dobrowolność (na mediację muszą zgodzić się wszystkie strony biorące w niej udział)

-> autonomia stron (strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu)

-> szybkość postępowania (w porównaniu do procedur sądowych)

-> niskie koszty (w porównaniu do procedur w sądzie)

Mediator winien:

  • ułatwiać stronom osiągnięcie porozumienia,
  • pomagać w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania,
  • pomóc doprowadzić do zawarcia ugody.

Nie ma on kompetencji decyzyjnych a jego rola ma charakter wspierający.

Może Cię zainteresować:

mediacje menadżerskie

zmiany przepisów o mediacji

Czym mediacje nie są?

Czym mediacje nie są?

Ktoś kiedyś zasugerował, że jeśli mamy trudności z wyjaśnieniem jakiegoś pojęcia czy zjawiska, to warto spróbować wytłumaczyć, czym to zjawisko nie jest. A zatem dzisiejszy wpis poświęcę tematowi:  Czym mediacje […]

Mediacje menadżerskie

Mediacje menadżerskie

  Mediacje kojarzą nam się z sądem. Jest to słuszne, ale mocno zawężone postrzeganie tego tematu. Mediacje występują, albo raczej mogą występować również w przedsiębiorstwie. Dziś kilka słów w temacie: […]

0 komentarzy
Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji

  Zapytani o rodzaje mediacji zazwyczaj odpowiadamy, że znamy mediacje cywilne, gospodarcze, karne, rodzinne, itd. Jednak podział mediacji jest dużo bardziej złożony. dziś wpis pt. Rodzaje mediacji Rodzaje mediacji Zapytani […]

0 komentarzy
Etapy mediacji

Etapy mediacji

  Jako że mediacje mają bardzo nieformalny charakter, niektórzy postrzegają je jako niezobowiązującą rozmowę mediatora i zwaśnionych stron. Mediacja mimo całego swojego braku formalizmu jest jednak procesem ukierunkowanym na uzyskanie […]

NEGOCJACJE vs MEDIACJE

NEGOCJACJE vs MEDIACJE

Negocjacje i mediacje należą do pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR). W obu procesach są pewne podobieństwa, ale też występują poważne różnice. Dziś: NEGOCJACJE vs MEDIACJE – podobieństwa i różnice.   […]

0 komentarzy
Mediacje vs postępowanie sądowe

Mediacje vs postępowanie sądowe

  MEDIACJE to jedna z metod alternatywnego / pozasądowego rozwiązywania sporów. Dziś kilka słów w temacie: “Mediacje vs postępowanie sądowe”   Mediacje versus postępowanie sądowe   MEDIACJE mają cały szereg […]

0 komentarzy

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Niektórzy twierdzą, iż negocjacje w rodzinie są  trudniejsze od negocjowania z obcymi ludźmi, bo w nich zawsze występują emocje. Rzecz jasna emocjonalne podejście do negocjowania może pojawić się także podczas […]

0 komentarzy

Dobry mediator

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także […]

0 komentarzy

Benjamin Franklin negocjatorem

Umiejętności negocjacyjne przydają się absolutnie wszystkim. Jednak trudno sobie wyobrazić polityka dużego formatu, który nie potrafiłby negocjować/pertraktować. Dziś kilka słów o jednym z byłych prezydentów USA: “Benjamin Franklin negocjatorem” Benjamin […]

Dodaj komentarz