Dobry mediator

Mediacje

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także uzyskać akceptację obu zwaśnionych stron. Powinien spojrzeć na konflikt z pewnej perspektywy i poszukać obszarów porozumienia. Wreszcie winien razem z partnerami negocjacyjnymi wypracować rekomendacje, które będą akceptowalne dla obu stron. Dziś garść rozważań w temacie: Dobry mediator

Dobry mediator

powinien:

 • być godny zaufania;
 • pozostać neutralnym wobec strom konfliktu i wobec przedmiotu konfliktu;
 • zrozumieć położenie każdej ze stron;
 • kierować się interesami stron zaangażowanych w konflikt;
 • angażować strony we wzajemne uzgodnienia;
 • mieć na uwadze cel, którym jest wypracowanie najbardziej satysfakcjonującego dla stron rozwiązania;
 • zapewnić, o ile to możliwe, komfort psychiczny zwaśnionym stronom;
 • zachowywać w tajemnicy powierzone mu informacje.

Dobry mediator

nie powinien natomiast:

 • próbować wpłynąć na na zmianę zdania którejkolwiek ze stron;
 • samodzielnie decydować;
 • podrzucać stronom swoich autorskich rozwiązań.

Z technicznego punktu wiedzenia mediacje powinny przebiegać w kilku etapach:

 1. Inicjujący pracę kontakt ze stronami
 2. Ocena sytuacji i przygotowanie stron do procesu
 3. Sesja otwierająca dla stron
 4. Sesja właściwa dla stron
 5. Protokół z mediacji
 6. Porozumienie okoórozwodowe lub tez brak porozumienia

Może Cię zainteresować, że w swojej ofercie mam usługę “Mediacje rozwodowe”. MEDIACJE ROZWODOWE  mają parom zdecydowanym na rozwód, ułatwić przejście przez ten trudny proces. Mają pomóc zaoszczędzić czas, pieniądze i emocje małżonkom uwikłanym w konflikt, którzy resztę swego życia postanowili przeżyć osobno.

Link tutaj

Dodaj komentarz