Short Sale Negotiator

Podstawowe pojęcia

Short Sale Negotiator

Niestety w języku polskim nie ma odpowiednika  Short Sale Negotiator.

By poprawnie wytłumaczyć kim jest Short Sale Negotiator należy najpierw przybliżyć pojęcie Short Sale. Otóż Short Sale to sprzedaż aktywów, których sprzedający nie jest właścicielem. Najlepszym przykładem jest sprzedaż domu, który do sprzedającego nie należy. Sprzedający bowiem na dom ów pożyczył pieniądze z banku. Zatem dom należy, przynajmniej w jakiejś części,  do instytucji finansowej.

Short Sale Negotiator to z kolei specyficzny rodzaj negocjatorów pomagających sprzedającemu nieruchomość w stosunkach z bankiem.

Profesja ta jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Tam często zatrudnia się tego typu negocjatorów, by najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Bank jest instytucją, której celem jest maksymalizacja zysku, zatem interes sprzedającego nie jest przedmiotem troski bankierów. Osoba niedoświadczona w procedurach bankowych oraz bez przygotowania o charakterze finansowo-prawnym, bez pomocy wyspecjalizowanego pomocnika, w starciu z bankiem stoi raczej na straconej pozycji.

Celem takiego negocjatora jest:

  • zminimalizowanie kosztów bankowych dla sprzedającego

  • eliminacja ewentualnych ryzyk związanych z transakcją

  • ułatwienie sprzedającemu życia

 

Short Sale Negotiator to zazwyczaj prawnik lub agent obrotu nieruchomościami.

Przy zatrudnianiu prawnika w roli Short Sale Negotiator należy się upewnić czy:

  1. Posiada on odpowiendnią wiedzę o tego typu transakcjach oraz doświadczenie w relacjach z instytucjami finansowymi.
  2. Będzie świadczył usługi osobiście. Jest to o tyle istotne, że w wielu przypadkach doświadczeni i kosztowni do wynajęcia prawnicy niestety nie zajmują się bezpośrednio sprawami swoich klientów. Zamiast nich, usługę wykonują często pomocnicy czy stażyści, a to nie gwarantuje najwyższej jakości i sukcesu w stosunkach z bankiem.

Korzystając z usług agenta obrotu nieruchomości wypada sprawdzić czy:

  1. Jest on/ona licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.
  2. Ma doświadczenie w zakresie Short Sale.

 

Czasem bywa, że osoby trzecie (nie prawnicy i nie agenci) próbują oferować swoje usługi w zakresie Short Sale. W takim wypadku należy być bardzo ostrożnym. Bowiem to z tej grupy wywodzi się najwięcej oszustów, którzy na transakcji próbują po prostu zarobić, nie specjalnie umiejąc i nie specjalnie strając się pomóc komukolwiek.

 

W tym miejscu należy jeszcze dodać, że pojęcia Short Sale i Short Sale Negotiator nie są związane tylko i wyłącznie z rynkiem nieruchomości. Wręcz przeciwnie, tego typu działalność jest też mocno widoczna w obszarze finansów (tu giełda, fundusze kapitałowe, obrót papierami wartościowymi, itp.)

 

 

Dodaj komentarz