Environmental Dispute Resolution (EDR)

Environmental Dispute Resolution (EDR)

Mediacje, Podstawowe pojęcia negocjacji, Umowy

Jeśli znamy pojęcie ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli alternatywne / pozasądowe metody rozwiązywania sporów, pojęcie EDR nie powinno już nastręczać większych problemów. Dziś kilka słów dot. Environmental Dispute Resolution (EDR)

 

Environmental Dispute Resolution (EDR)

Environmental Dispute Resolution (EDR) to nic innego jak pozasądowe rozwiązywanie sporów w negocjacjach dot. środowiska naturalnego.

Lawrence Susskind dla Program on Negotiation Harvard Law School,  podsumował najważniejsze fakty dotyczące negocjacji “środowiskowych” (link do artykułu tutaj).

Oto one:

  1. Rozwiązywanie sporówdot. środowiska naturalnego nie ma sprecyzowanego miejsca w harmonogramie dyskusji i decyzji politycznych. EDR może pojawić się na wczesnym etapie, czyli etapie planowania rozwiązań. Może zaistnieć gdy spory się skrystalizują, czyli na etapie podejmowania decyzji administracyjnych. Wreszcie można do niego wrócić na samym końcu, już w trybie orzekania.
  2. EDR działa tylko wtedy gdy strony chcą usiąść do stołu. Nieistotne jest jakie mają pobudki, ale muszą wykazać chęć do negocjowania.
  3. W peocesie musi być lider / kierownik. Może to być mediator lub facylitator. Warunkiem dopuszczającym jest jego bezstronność i akceptowanie go przez wszystkie zaangażowane strony.
  4. Mediator / facilitator powinien angażować się w różnorodne działania związane z procesem, poza samym uczestnictwem w negocjacjach.
  5. Wszystkie zaangażowane strony muszą mieć możliwość uczestnictwa w procesie. Tu np.: zatwierdzania porządku obrad, wyboru stron, harmonogramu. Jeszcze przed rozpoczęciem EDR. Następnie aktywny udział w negocjacjach i wspólne dochodzenie do consensusu.
  6. Podczas EDR powinno się podkreślać możliwość tworznia wartości dodanej, a nie tylko podział dostępnych zasobów (negocjacje o sumie zerowej).
  7. Koszty EDR nie muszą być podzielone równo na wszystkich uczestników procesu. Środki na wsparcie mogą płynąć z innego źródła. Przepływy pieniężne winny jednak być przejrzyste i zaakceptowane przez strony.
  8. Mimo, że EDR jest forma pozasądowej drogi rozwiązywania konfliktów, to można w jego trakcie konsultować się z radcą prawnym. Ważne jedynie, by obecność prawnika nie stwarzała barier dla swobodnego prowadzenia procesu.
  9. Można a nawet należy ocenić skuteczność  procesu EDR po jego zakończeniu. Trudno tu jednak zastosować jakieś miary ilościowe. Najprostszą tu miarą oceny, jest stopień zadowolenia uczestników zarówno z udziału w procesie jak i z jego rezultatów.

 

Może Cię zainteresować:

negocjacje vs mediacje

Audyt umowy z komentarzem