Mediator w firmie

Mediator w firmie

Mediacje

 

Firmy są w procesie nieustannej zmiany. Zmienia się makro- i mikoro-otoczenie. Zmieniają się: sytuacja polityczna, regulacje prawne, konkurencja. Poza tym wewnątrz organizacji codziennie coś się zmienia – przychodzą nowi pracownicy, wprowadzane są nowe procedury, zmienia się lokalizacja firmy czy nawet układ biurek. Jednym słowem funkcjonowanie w biznesie to nieodzowne funkcjonowanie w procesie ciągłej transformacji. Wszystko to sprzyja powstawaniu problemów i narastaniu konfliktów. Dochodzi do tego, że mediator w firmie okazuje się niezbędny…

 

Mediator w firmie

 

Ważne zatem jest, by w pracy była przestrzeń na polubowne rozwiązywanie sporów i by działał tam mediator.

Mediator w organizacji może być wynajętym “człowiekiem z zewnątrz”. Dobrze wtedy, by taką współpracę kontynuować przez dłuższy czas. Mimo różnorodności konfliktów mediator współpracujący na stałe, zna już kulturę organizacyjną, co może pomóc w zrozumienia podłoża chociaż niektórych sporów.

 

Oczywiście bardzo komfortową sytuacją jest mediator zatrudniony w firmie.

  1. Po pierwsze, zna ludzi w organizacji, jest zawsze dostępny i jest niejako od razu wdrożony.
  2. Po wtóre, krzewi w organizacji kulturę dialogu i na co dzień propaguje dobre modele komunikacji.

 

Mediacje w firmie muszą spełniać te same kryteria co inne mediacje pozasądowe:

  • pełna poufność,
  • dobrowolność uczestnictwa wszystkich zaangażowanych stron,
  • autonomia stron i akceptowalność procesu,
  • bezstronność i neutralność mediatora.

Mają one także taki sam przebieg.

 

Mediator w firmie

robi tzw. dobrą robotę, wprowadzjąc standardy efektywnego rozwiązyania konfliktów. W firmach, w których wdrażane są mediacje, zauważono liczne pozytywne efekty, np.:

  • większą otwartość w mówieniu o problemach
  • usprawnienie procesów komunikacyjnych
  • współpracę przy realizacji kompleksowych celów
  • obniżenie rotacji pracowników.

 

Może Cię zainteresować:

mediacje menadżerskie

 

 

 

Dodaj komentarz