głowa zbudowana z książek

Uczenie się, adaptacja, wpływ

Aspekty psychologiczne w negocjacjach

Uczenie się / adaptacja / wpływ

  1. Szybkie uczenie się

  2. Adaptacja

  3. Umiejętność wpływu na swoich oponentów

to trzy ogromnie istotne dla negocjatora umiejętności.

re.1.

Sprawność w przyswajaniu wiedzy jest ważna w każdej dziedzinie. Negocjator, który jest w stanie szybko się uczyć, ma po prostu łatwiej.

Nie chodzi tu o kwestię tradycyjnej nauki, czyli np. przyswajania wiedzy z książek lub z kursów. Tu mam na myśli uczenie się podczas procesu negocjacji, rozumiane jako „uczenie się osób”, z którymi przyszło nam negocjować, czyli pilna obserwacja i natychmiastowe wyciąganie wniosków, które pomoże nam chociażby odpowiednio się komunikować.

re.2.

Zdolności adaptacyjne, czyli dostosowanie swojego zachowania do wymogów sytuacji daje negocjatorowi pewien komfort w pracy.

Łatwiej bowiem rozmawiać, wymieniać się poglądami, dokonywać wspólnych ustaleń kiedy nie ma przeszkód typu „dziwne” zachowania czy niezrozumienie wynikające chociażby z różnic kulturowych.

re.3.

Umiejętność wywierania wpływu na innych (perswazja) niewątpliwie przydaje się negocjatorowi w codziennej pracy.

Ważne jest, by uświadomić sobie granicę pomiędzy perswazją a manipulacją i by wystrzegać się nieetycznych zachowań.

Dodaj komentarz