Atrybuty dobrego negocjatora

Atrybuty dobrego negocjatora

Atrybuty dobrego negocjatora, Karuzela

Nie każdy urodził się negocjatorem, ale każdy może nim zostać. Potrzebne są mu/jej do tego pewne cechy – atrybuty negocjatora

Atrybuty dobrego negocjatora

Dobry negocjator winien być:

 • Profesjonalny
 • Dobrze przygotowany
 • Panujący nad swoimi emocjami
 • Umiejący słuchać i odczytywać gesty / emocje partnerów
 • Poszukujący rozwiązań, konstruktywny
 • Pewny siebie, odważny, śmiały
 • Otwarty, elastyczny
 • Bazujący na faktach, liczbach
 • Skrupulatny
 • Uczciwy
 • Empatyczny i asertywny jednocześnie

Dobry negocjator winien mieć:

 • Poczucie humoru
 • Umiejętność przystosowania się do sytuacji

Wreszcie dobry negocjator winien nie mieć:

 • Potrzeby powszechnej akceptacji i bycia lubianym

Dwa szczególne atrybuty dobrego negocjatora

Spośród kilkunastu atrybutów dobrego negocjatora wymienionych powyżej warto pochylić się nad dwoma: uczciwością i brakiem potrzeby powszechnej akceptacji i sympatii.

Nie ulega wątpliwości, że negocjator powinien być uczciwy i nie powinien kłamać. Pamiętajmy jednak, że nie powinien też mówić całej prawdy. Nie powinien kłamać, bo najprawdopodobniej wcześniej czy później kłamstwo wyjdzie na jaw. Ujawnienie kłamstwa nastawi do nas nieprzychylnie naszych partnerów w negocjacjach. Gdy odkryją, że mijamy się z prawdą może to unicestwić wszelkie wysiłki oraz dotychczas osiągnięcia ustalenia i przyczynić się do zerwania rozmów.

Co do drugiej cechy, czyli braku potrzeby powszechnej akceptacji i bycia lubianym to w istocie “nieludzkie”. Człowiek zazwyczaj poszukuje akceptacji w oczach innych. Dobrze czuje się otoczony powszechną sympatią i miłością.

Negocjator natomiast nie może oczekiwać, że będzie lubiany. Nie może liczyć na pełną akceptację w oczach swoich adwersarzy. Negocjator musi być profesjonalny. Za to akurat szybciej doczeka się szacunku niźli sympatii.

Może Cię zainteresować:

trzy ważne umiejętności negocjatora

atrybuty dobrego negocjatora według osiemnastowiecznych podręczników dla dyplomatów


Kolory negocjatora

Kolory negocjatora

  Po przeczytaniu serii książek Thomasa Eriksona (“Otoczeni przez idiotów”, “Otoczeni przez psychopatów”, “Mój szef jest idiotą” i “Od upadku do sukcesu”) wypada napisać pt. kolory negocjatora.   Kolory negocjatora […]

0 komentarzy

Asertywność w negocjowaniu

Asertywność w negocjowaniu Asertywność to termin z zakresu psychologii oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania. To też bezpośrednie wyrażanie emocji w sposób nie naruszający praw i uczuć innych osób. To […]

0 komentarzy
biały kwiat

Dziewiczy negocjator / virgin negotiator

Dziewiczy negocjator / Virgin negotiator to ktoś na początku swojej negocjacyjnej drogi, ktoś kto dopiero zaczyna swoją przygodę z negocjowaniem. Dziewiczy negocjator to książkowy przykład zespołu kompetencji i niekompetencji negocjacyjnych. […]

0 komentarzy
Różne typy negocjatorów c.d.

Różne typy negocjatorów c.d.

Różne typy negocjatorów Każdy negocjator ma swój własny styl negocjowania. Oczywiście, zależnie od sytuacji styl ten ulega modyfikacjom. Jednak poszczególni negocjatorzy preferują konkretne podejścia negocjacyjne i reprezentują pewne typy: Typ […]

0 komentarzy

Trzy ważne umiejętności negocjatora

Trzy ważne umiejętności negocjatora: szybkie uczenie się, łatwa adaptacja, umiejętność wpływania na swoich oponentów   Dla negocjatora istotne jest zrozumienie jak, wydawać by się mogło drobny gest, ruch, słowo potężnie […]

0 komentarzy

Różne typy negocjatorów

Różne typy negocjatorów

0 komentarzy

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

0 komentarzy

Zdenerwowany negocjator

Jak radzić sobie ze złym / wkurzonym / zdenerwowanym negocjatorem?

0 komentarzy

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie procesie negocjacyjnym W negocjacjach czy w każdej innej debacie ludzie zazwyczaj nie słuchają. Czekają tylko na swoją kolej (by dorwać się do głosu). Uważają bowiem, że tylko przedstawienie […]

0 komentarzy

Kobiety negocjatorzy

Kobiety negocjatorzy nie są ani gorsze, ani lepsze od negocjujących mężczyzn. Jednak szereg badań pokazuje pewne prawidłowości charakterystyczne dla negocjujących pań oraz procesów, w których kobiety  są negocjatorkami. W swoich […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz