Atrybuty dobrego negocjatora

Atrybuty dobrego negocjatora, Karuzela

Atrybuty dobrego negocjatora

Dobry negocjator winien być:

 • Profesjonalny
 • Dobrze przygotowany
 • Panujący nad swoimi emocjami
 • Umiejący słuchać i odczytywać gesty / emocje partnerów
 • Poszukujący rozwiązań, konstruktywny
 • Pewny siebie, odważny, śmiały
 • Otwarty, elastyczny
 • Bazujący na faktach, liczbach
 • Skrupulatny
 • Uczciwy
 • Empatyczny i asertywny jednocześnie

Dobry negocjator winien mieć:

 • Poczucie humoru
 • Umiejętność przystosowania się do sytuacji

Wreszcie dobry negocjator winien nie mieć:

 • Potrzeby powszechnej akceptacji i bycia lubianym

Asertywność w negocjowaniu

Asertywność w negocjowaniu Asertywność to termin z zakresu psychologii oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania. To też bezpośrednie wyrażanie emocji w sposób nie naruszający praw i uczuć innych osób. To […]

0 komentarzy
biały kwiat

Dziewiczy negocjator / virgin negotiator

Dziewiczy negocjator / Virgin negotiator to ktoś na początku swojej negocjacyjnej drogi, ktoś kto dopiero zaczyna swoją przygodę z negocjowaniem. Dziewiczy negocjator to książkowy przykład zespołu kompetencji i niekompetencji negocjacyjnych. […]

0 komentarzy
Różne typy negocjatorów c.d.

Różne typy negocjatorów c.d.

Różne typy negocjatorów Każdy negocjator ma swój własny styl negocjowania. Oczywiście, zależnie od sytuacji styl ten ulega modyfikacjom. Jednak poszczególni negocjatorzy preferują konkretne podejścia negocjacyjne i reprezentują pewne typy: Typ […]

0 komentarzy

Trzy ważne umiejętności negocjatora

Trzy ważne umiejętności negocjatora: szybkie uczenie się, łatwa adaptacja, umiejętność wpływania na swoich oponentów   Dla negocjatora istotne jest zrozumienie jak, wydawać by się mogło drobny gest, ruch, słowo potężnie […]

0 komentarzy

Różne typy negocjatorów

Różne typy negocjatorów

0 komentarzy

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

0 komentarzy

Zdenerwowany negocjator

Jak radzić sobie ze złym / wkurzonym / zdenerwowanym negocjatorem?

0 komentarzy

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie procesie negocjacyjnym W negocjacjach czy w każdej innej debacie ludzie zazwyczaj nie słuchają. Czekają tylko na swoją kolej (by dorwać się do głosu). Uważają bowiem, że tylko przedstawienie […]

0 komentarzy

Kobiety negocjatorzy

Kobiety negocjatorzy nie są ani gorsze, ani lepsze od negocjujących mężczyzn. Jednak szereg badań pokazuje pewne prawidłowości charakterystyczne dla negocjujących pań oraz procesów, w których kobiety  są negocjatorkami. W swoich […]

0 komentarzy

Mediator w negocjacjach

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz