Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

Aspekty psychologiczne, Negocjacje w praktyce

 

Negocjacje są zazwyczaj aktywnością stresującą uczestników. Profesjonalni negocjatorzy potrafią radzić sobie z napięciem, ale nawet oni nie potrafią zupełnie pozbyć się stresu. Dziś rozważania w temacie: Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

 

Kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych

Negocjacje są zazwyczaj aktywnością stresującą uczestników. Profesjonalni negocjatorzy potrafią radzić sobie z napięciem, ale nawet oni nie potrafią zupełnie pozbyć się stresu.

Niewielu negocjatorów biznesowych może sobie jednak wyobrazić stres, jaki towarzyszy negocjacjom prowadzonym przez negocjatorów policyjnych. Ludzie ci w ramach swoich codziennych obowiązków zmagają się z sytuacjami ekstremalnymi. Rozmawiają z niedoszłymi samobójcami czy terrorystami. Od ich umiejętności zależy niejednokrotnie ludzkie życie.

Może się wydawać, że negocjacje kryzysowe i policyjne to jedno i to samo. Są jednak pewne różnice w definicjach. Otóż według definicji negocjacje kryzysowe to “praca z osobą w kryzysie / sytuacji kryzysowej, w kierunku jej pokojowego rozwiązania”. Negocjacje policyjne to z kolei komunikacja pomiędzy sprawcą / sprawcami sytuacji kryzysowej a przedstawicielem policji.

Negocjator policyjny ma zazwyczaj dwa podstawowe zadania:

A. zdobywanie czasu / gra na czas

B. zdobywanie informacji

Najważniejsze / kluczowe umiejętności negocjatorów policyjnych to:

  1. Umiejętność aktywnego słuchania
  2. Umiejętności komunikacyjne, tu używanie spokojnego, wyrozumiałego i pełnego szacunku tonu, odpowiednia modulacja głosu
  3. Otwartość i zdolność zachęcenia drugiej strony do otwartego wyrażania swoich potrzeb (tu bardziej żądań)
  4. Umiejętność budowania zaufania i relacji
  5. Troskliwość, umiejętność tzw. nurturingu, zbudowanie w naszych partnerach negocjacyjnych przekonania że nam na nich zależy
  6. Cierpliwość i opanowanie
  7. Wysoka samoświadomość, czyli zdolność do rozgraniczenia relacji z agresorem i swoich wartości
  8. Poszanowanie partnera negocjacyjnego, bez względu na to kim jest i jaką postawę reprezentuje
  9. Zdolność szybkiej adaptacji, czyli natychmiastowego dostosowania się do zmieniających się okoliczności i poprawnego reagowania w bardzo zmiennym środowisku
  10. Wytrzymałość fizyczna i psychiczna, bo procesy negocjacyjne trwają czasem bardzo długo

Negocjator policyjny rzecz jasna musi być policjantem. W tym fachu bardzo przydaje się też bogate doświadczenie zrówno zawodowe jak i życiowe.

negocjacje policyjne

Możę Cię zainteresować:

praca negocjatora policyjnego