Asertywność w negocjowaniu

Asertywność w negocjowaniu

Aspekty psychologiczne, Kobiety a negocjacje, Negocjacje w praktyce

 

Asertywność to termin z zakresu psychologii oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania. To też bezpośrednie wyrażanie emocji w sposób nie naruszający praw i uczuć innych osób. To pojęcie można też rozumieć jako obronę własnych praw w sytuacjach społecznych, z pominięciem zachowań agresywnych. Dziś kilka słów w temacie “Asertywność w negocjowaniu”.

 

Asertywność w negocjowaniu

Niektórzy mylą asertywność z agresją. Te dwa pojęcia są jednak odległe.

Asertywność opiera się na równowadze. To otwarte mówienie o swoich pragnieniach i potrzebach, ale branie też pod uwagę praw, potrzeb i pragnień innych.

Agresja natomiast jest oparta na wygrywaniu. To działanie jedynie w swoim interesie bez poszanowania praw, potrzeb czy pragnień innych ludzi.

 

O równowadze między empatią i asertywnością mówi i pisze się sporo. Ja jednak stoję na stanowisku, że w negocjacjach należy wykazać się nadwyżką asertywności wobec empatii.

 

Asertywność podczas negocjacji pomaga:

 • prezentować pewność siebie, co przekonuje drugą stronę, że rozmawiają z właściwą osobą
 • przejąć rolę lidera, czyli osoby prowadzącej negocjacje i nadającej charakter rozmowom
 • podejmować nie tylko decyzje ale też działania, poszukiwać rozwiązań
 • nie przyjmować presji, nie reagować emocjonalnie gdy proces nie idzie po naszej myśli.

Oczywiście odrobina empatii może pomóc zrozumieć sytuację oponentów, ale to asertywność pozwoli doprowadzić rozmowy do końca i uzyskać satysfakcjonujące nas rozwiązania.

 

Poniżej kilka sugestii, jak pracować nad swoją asertywnością;

 1. Doceniaj siebie i swoje prawa, miej świadomość własnej wartości i nie pozwól jej deprecjonować.
 2. Przejmij inicjatywę i komunikuj czego chcesz. Wyznaczaj sobie cele, a potem je realizuj.
 3. Pamiętaj, że możesz kontrolować tylko siebie i swoje zachowanie. Jeśli okazujesz swoim partnerom negocjacyjnym szacunek i nie naruszasz ich wartości, masz prawo mówić czego oczekujesz.
 4. Kontroluj swoje emocje. Dyskutuj konstruktywnie, opieraj się na faktach.
 5. Bądź otwarty zarówno na krytykę i pochwały. Przyjmuj z pokorą i zrozumieniem zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie na swój temat.
 6. Pamiętaj, że nie umiesz zadowolić wszystkich. Naucz się mówić NIE i wyznaczać jasne granice.
 7. Popracuj nad emisją głosu, tak by brzmieć w sposób przekonujący i by twój głos współgrał z twoją postawą.
 8. Korzystaj z technik asertywnej komunikacji. Używaj czasowników, które są konkretne i dobitnie wyrażają to co mówisz. Korzystaj z konstrukcji opartej na “Ja” (Chciałabym…, Potrzebuję…, Ja sądzę… Jestem przekonana, że…)

 

Bycie asertywnym oznacza znalezienie równowagi pomiędzy biernością (akceptowaniem wszystkiego) a agresją (wrogim zachowaniem). Oznacza też posiadanie silnego poczucia własnej wartości oraz uznanie, że zasługujemy na to czego chcemy.

 

Asertywność w negocjowaniu ale też w życiu osobistym, jak i zawodowym po prostu się opłaca.

Nie tylko w obszarze realizacji swoich celów, ale też prostej i jasnej komunikacji ułatwiającej zwyczajne dogadanie się z innymi.

 

Może Cię zainteresować:

empatia w negocjacjach