Dobry kontrakt

Umowy

 

W negocjacjach ostateczny kształt kontraktu jest niezmiernie ważny. Co nam bowiem po sprawnie przeprowadzonych rozmowach, zręcznych rozgrywkach, skutecznych taktykach i wynegocjowanych korzyściach, skoro nie zabezpieczymy sobie wyników negocjacji w umowie. Dziś kilka słów w temacie: Dobry kontrakt

 

Dobry kontrakt

 

Dobry kontrakt powinien:

  1. obejmować wszystkie wynegocjowane uzgodnienia,

  2. zawierać elementy dające podwaliny do przyszłej kooperacji, jeśli współpraca będzie satysfakcjonująca dla obu stron,

  3. posiadać zapisy zabezpieczające nasze interesy na wypadek problemów w trakcie jego realizacji,

  4. być zgodny z obowiązującym prawem.

 

Negocjujący mają bardzo różne podejścia do umów. Niektórzy usiłują wpisać do treści umowy możliwie wiele szczegółów. Inni ograniczają się do zaznaczenia w formalnych dokumentach ledwie zrębów wzajemnych ustaleń. Takie skrajne podejścia do kwestii kontraktów zauważa się podczas negocjacji Amerykanów z przedstawicielami Państwa Środka. Amerykanie najchętniej wpisaliby do umowy wszystko co zostało ustalone oraz opisaliby wszystkie możliwe scenariusze i rozwiązania na to co się dopiero może wydarzyć. Chińczycy natomiast wykazują sporą niechęć do długich, skomplikowanych, obwarowanych dziesiątkami załączników umów.

 

Oczywiście kontrakt musi być podpisany w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami. Na tym, prawie ostatnim, etapie procesu negocjacyjnego nawet bardzo sprawny negocjator nie obejdzie się bez pomocy prawnika. Zadaniem prawnika jest weryfikacja ustaleń i zapisów pod względem formalnym, tu głównie zgodności z prawem.

 

Samo podpisanie umowy też jest bezwzględnie wymagalne. Co prawda w polskim prawie już umowy słowne są dla stron wiążące, ale dużo łatwiej jest, w przypadku problemów, dochodzić swoich praw kiedy mamy w rękach podpisany przez obie strony dokument.

 

Tu jeszcze jedna istotna uwaga. Otóż umowa musi być podpisana przez uprawnionego reprezentanta każdej ze stron. Często procesy negocjacyjne są prowadzone przez pracowników, prawników, czy chociażby negocjatorów. Są to osoby, które mimo że prowadzą negocjacje na postawie ustaleń lub odrębnych pełnomocnictw, to nie koniecznie mają uprawnienia do podpisywania dokumentacji firmowej.

Według polskiego prawa:

  • spółki osobowe reprezentowane są przez wspólników;
  • spółki kapitałowe reprezentuje zarząd / prokurent / pełnomocnik.

Oczywiście mamy też liczne wyjątki (wtedy gdy spółka jest w likwidacji, upadłości, czy w organizacji).

 

Możę Cię zainteresować:

niezbędne elementy umowy

Audyt umowy z omówieniem