Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

Umowy

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa to pojęcie często spotykane w międzynarodowych korporacjach, które prowadzą działalność na wielu różnych rynkach lokalnych. Mimo oczywistych różnic i konieczności dostosowania się chociażby do specyfiki poszczególnych rynków i lokalnych regulacji prawych, firmy tworzą umowy parasolowe, by ramy podpisywanych kontraktów były w miarę jednakowe.

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

Negocjatorzy biznesowi zazwyczaj osiągając porozumienie chcą zabezpieczyć je najlepszą umową. Umowa ta musi:

 • sprecyzować prawa i obowiązki stron,
 • zawierać zapisy przystające do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej,
 • wpisywać się w standardy kontraktów obowiązujące w danych organizacjach,
 • być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Takie warunki często spełnia tzw. umowa parasolowa, czyli umbrella agreement.

Umowa parasolowa określa ogólne zasady, mające zastosowanie do kolejnych, przyszłych umów.

I tak np. przy kontrakcie globalnym dot. dostaw komponentów do produkcji kosmetyków umbrella agreement będzie regulowała kwestie:

 • wyłączności,
 • ram czasowych współpracy,
 • profitowości,
 • jakości,
 • zasięgów terytorialnych,
 • poufności.

Z kolei podpisywane lokalnie umowy wykonawcze, będą definiować takie obszary jak:

 • dostawa / transport,
 • ubezpieczenie przesyłek,
 • standardy składania zamówień,
 • fakturowanie,
 • rabaty / promocje.

Umowy parasolowe najczęściej podpisywane są przy wieloletnich kontraktach i wielowymiarowej współpracy (różne rynki, różne miejsca dostaw, rozmaite konfiguracje współpracy).

Takie rozwiązanie oczywiście nie jest bez wad. Pułapki porozumienia parasolowego to przede wszystkim:

 • brak elastyczności wynikający z długoterminowego i globalnego charakteru porozumienia,
 • nieprzystosowanie do warunków rynkowych na rynkach lokalnych (mikro rynkach).

Resumując

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

jest pewnym standardem, który na pewno ułatwia, formalizuje i ujednolica kwestie kontraktów w ujęciu całej firmy oraz przynajmniej kilku lat działania. “Parasol” nadaje kształt przyszłym porozumieniom oraz trzyma w ryzach czasem zbyt swobodne podejście do umów panujące na różnych rynkach lokalnych czy w różnorodnych dywizjach danej organizacji.

Z drugiej jednak strony umbrella agreement stanowi pewne ograniczenie, zwłaszcza w sytuacja wymagającej szybkiej reakcji, sporej elastyczności, czy przystosowania do specyfiki poszczególnych rynków czy partnerów.

Może Cię zainteresować:

umowa arbitrażowa

Audyt umowy z komentarzem

Dodaj komentarz