Umowy

Umowy

Umowy

to naturalny rezultat procesów negocjacyjnych.

Umowa, inaczej kontrakt (z łac. contractus) jest porozumieniem stron ustalającym ich wzajemne prawa lub obowiązki.

Według definicji, umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, zmiany, uchylenia uprawnień i obowiązków podmiotów składających owo oświadczenia woli.

 

Dobry kontrakt

 Dobry kontrakt W negocjacjach ostateczny kształt kontraktu jest niezmiernie ważny. Co nam bowiem po sprawnie przeprowadzonych rozmowach, zręcznych rozgrywkach, skutecznych taktykach i wynegocjowanych korzyściach, skoro nie zabezpieczymy sobie wyników negocjacji […]

0 komentarzy

Dokumenty związane z negocjacjami

Dokumenty związane z negocjacjami   Co prawda  nawet umowy ustne mają moc wiążącą, jednak w praktyce biznesowej dążymy do podpisywania kontraktów. Panuje przekonanie, że podpisane papierowe dokumenty zapewniają wiarygodność, zgodność […]

0 komentarzy

CONTRACT MANAGEMENT – o co w tym wszystkim chodzi?

CONTRACT MANAGEMENT – o co w tym wszystkim chodzi?

0 komentarzy

Po co firmie CONTRACT MANAGER?

Po co firmie CONTRACT MANAGER?

0 komentarzy

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa   Negocjatorzy biznesowi zazwyczaj osiągając porozumienie chcą zabezpieczyć je najlepszą umową. Umowa ta musi: sprecyzować prawa i obowiązki stron, zawierać zapisy przystające do ciągle zmieniającej […]

0 komentarzy

Umowa arbitrażowa

Umowa arbitrażowa inaczej zwana umową o arbitraż.   Czym jest arbitraż? Arbitraż to jedna z alternatywnych (do drogi sądowej) metod rozwiązywania sporów. W arbitrażu, wyszkolony, profesjonalny i co najważniejsze neutralny […]

0 komentarzy

Contingency contracts

Contingency contracts można przetłumaczyć jako umowy warunkowe. Są to kontrakty, w których pewne elementy pozostają nierozstrzygnięte dopóki w przyszłości nie zajdzie jakiś warunek. Przykładem może tu być umowa sprzedaży gruntu. […]

0 komentarzy

PPS (post-settlement settlements)

PSS (post-settlement settlements) w wolnym tłumaczeniu można określić jako ustalenia poumowne. Najczęściej po długich negocjacjach i podpisaniu umowy obie strony mają już tylko ochotę, by to uczcić lub odpocząć. Zdarza […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz