Umowy

Umowy

Umowy

to naturalny rezultat procesów negocjacyjnych.

Umowa, inaczej kontrakt (z łac. contractus) jest porozumieniem stron ustalającym ich wzajemne prawa lub obowiązki.

Według definicji, umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, zmiany, uchylenia uprawnień i obowiązków podmiotów składających owo oświadczenia woli.

Niezbędne elementy umowy

Niezbędne elementy umowy

  Nawet gdy współpraca z partnerem handlowym zapowiada się obiecująco, powinniśmy ją sformalizować. Jeśli wszystko będzie przebiegać bez zarzutu, może okazać się, że umowa nie była nam potrzebna. Są jednak […]

Contract Manager - cechy pożądane

Contract Manager – cechy pożądane

Zarządzanie umowami jest cały czas mocno niedocenianym, ale jednym z najpoważniejszych obszarów w organizacji.Dziś wpis pt. Contract Manager – cechy pożądane Contract Manager – cechy pożądane Skuteczne zarządzanie umowami ma […]

Dobry kontrakt

  W negocjacjach ostateczny kształt kontraktu jest niezmiernie ważny. Co nam bowiem po sprawnie przeprowadzonych rozmowach, zręcznych rozgrywkach, skutecznych taktykach i wynegocjowanych korzyściach, skoro nie zabezpieczymy sobie wyników negocjacji w […]

Dokumenty związane z negocjacjami

Dokumenty związane z negocjacjami

Co prawda  nawet umowy ustne mają moc wiążącą, jednak w praktyce biznesowej dążymy do podpisywania kontraktów. Panuje przekonanie, że podpisane papierowe dokumenty zapewniają wiarygodność, zgodność z przepisami prawa, formalizm, a […]

0 komentarzy
CONTRACT MANAGEMENT – o co w tym chodzi?

CONTRACT MANAGEMENT – o co w tym chodzi?

CONTRACT MANAGEMENT – o co w tym wszystkim chodzi?

Po co firmie CONTRACT MANAGER?

Po co firmie CONTRACT MANAGER?

Po co firmie CONTRACT MANAGER?

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa

Umbrella Agreement / Umowa parasolowa to pojęcie często spotykane w międzynarodowych korporacjach, które prowadzą działalność na wielu różnych rynkach lokalnych. Mimo oczywistych różnic i konieczności dostosowania się chociażby do specyfiki […]

0 komentarzy
Umowa arbitrażowa

Umowa arbitrażowa

  Arbitraż to jedna z alternatywnych (do drogi sądowej) metod rozwiązywania sporów. W arbitrażu, wyszkolony, profesjonalny i co najważniejsze neutralny arbiter, działa jak sędzia, który podejmie decyzję w spornej kwestii. […]

Contingency contracts / umowy warunkowe

Contingency contracts / umowy warunkowe

Mamy ogromną ilość różnorodnych umów. Dziś zajmiemy się tzw. Contingency contracts / umowy warunkowe Contingency contracts / umowy warunkowe Są to kontrakty, w których pewne elementy pozostają nierozstrzygnięte, dopóki w […]

PSS (post-settlement settlements)

Co się robi po długich, owocnych negocjacjach i podpisaniu umowy? Jeśli to mały deal to nic, jeśli większy dostaje się podziękowanie od szefa, jeśli ogromny strzelają korki od szampana. Albo […]

Dodaj komentarz