Contingency contracts / umowy warunkowe

Contingency contracts / umowy warunkowe

Umowy

Mamy ogromną ilość różnorodnych umów. Dziś zajmiemy się tzw. Contingency contracts / umowy warunkowe

Contingency contracts / umowy warunkowe

Są to kontrakty, w których pewne elementy pozostają nierozstrzygnięte, dopóki w przyszłości nie zajdzie jakiś warunek.

Jest to znakomite narzędzie do zarządzania ryzykiem. Poprzez dodanie do umowy zapisów odnośnie nagród i kar w oparciu o zaistniałe w przyszłości wyniki, można uchronić obie strony przed ryzykiem, albo przynajmniej owo ryzyko zminimalizować.

Contingency contracts mają wiele zalet:

  • Eliminują potrzebę zawarcia sztywnego porozumienia.
  • Pozwalają stronom uzgodnić wspólne ustalenia pomimo dzielących je różnic.
  • Sprawiają, że zobowiązania “same się egzekwują” i przez to eliminują konieczność renegocjowania.
  • Redukują sytuacje, kiedy strony spotykają się w sądzie, gdzie zjawiają się po rozstrzygnięcie sporu powstałego na skutek zmian jakie przyniosła przyszłość i które wpłynęły na realizację umowy.

Przykładem Contingency contracts / umowy warunkowe może tu być:

1.Umowa sprzedaży gruntu.

Jeśli dzisiaj ziemia o statusie działki rolnej warta jest np. 100 000 Pln, to w chwili gdy uda się zmienić status na działkę budowlaną wartość ziemi wzrośnie. Można zatem zawrzeć w kontrakcie zapis, że cena działki to 100 000 Pln, ale w przypadku zmiany statusu na budowlany w ciągu najbliższych 6 lat, kupiec będzie zobowiązany dopłacić sprzedającemu kolejne 60 000 Pln.

2. Umowa dot. remontu domu

Właściciele domu mogą zaproponować wykonawcy następujące zapisy:

  • 5% premii za zakończenie prac przed terminem wskazanym w kontrakcie

ale też

  • 5% kary za wszelkie opóźnienia.

Umowy warunkowe są powszechne w fuzjach i przejęciach, projektach budowlanych i kontraktach sportowych.

Może Cię zainteresuje:

Audyt umowy w języku angielskim