Mózg negocjacyjny

Atrybuty dobrego negocjatora

Co to jest mózg negocjacyjny?

Każdy z nas myśli inaczej i każdy z nas przystępuje do negocjowania, ze swoim własnych sposobem myślenia i postrzegania rzeczywistości. Uzmysłowienie sobie tego przed podjęciem negocjacji może być bardzo istotne i przydatne dla powodzenia całego procesu.

Ned Herrmann autor książki „The Creative Brain” wyróżnia cztery style myślenia:

A. racjonalny (the rational self)

Negocjatorzy opierający się na logice, faktach, cyfrach i niepodważalnych danych

B. ostrożny (the safekeeping self)

Osoby uważne, systematyczne, ostrożne, stroniące od ryzyka

C. otwarty (the feeling self)

Osobniki otwarte, dobrze się komunikujące, wchodzące w interakcje, jasne wyrażające swoje emocje, pomocne i empatyczne

D. poznawczy (experimental self)

Negocjujący potrafiący dostrzec pełen obraz sytuacji, myślący perspektywicznie i mający kreatywne podejście do procesu

 

Negocjując dobrze jest nie tylko znać swój styl myślenia, ale także zrozumieć styl swoich oponentów.

Negocjatorzy reprezentujący ten sam styl o wiele łatwiej się dogadują. Negocjujący posługujący się innymi stylami, ale umiejący zidentyfikować styl drugiej strony również lepiej zrozumieją swojego oponenta i szybciej dojdą do konsensusu.

 

 

Dodaj komentarz