Co czyni cię dobrym negocjatorem?

Atrybuty dobrego negocjatora

Wg Chestera Karrassa dobrego negocjatora charakteryzują poniższe cechy:

  • otwartość i zdolności adaptacyjne przekładające się na umiejętność radzenia sobie z różnymi ludźmi w rożnych środowiskach i  okolicznościach,
  • umiejętność logicznego myślenia i jasnego formułowania swoich myśli pozwalająca na wyciąganie właściwych wniosków i tworzenie prostych i czytelnych komunikatów,
  • pracowitość i skrupulatność, która bardzo przydaje się zwłaszcza na etapie przygotowywania do procesu negocjacyjnego,
  • cierpliwość  i wytrwałość bezcenne w długich procesach negocjacyjnych,
  • umiejętność radzenia sobie z mało komfortowymi sytuacjami potrzebna chociażby wtedy gdy słyszymy „nie”.

 

 

 

Dodaj komentarz