Strategia a taktyka negocjacyjna

Podstawowe pojęcia

Strategia a taktyka negocjacyjna

Oba pojęcia, strategia i taktyka, mają militarny rodowód.

Termin strategia definiowany jest jako sztuka prowadzenia kampanii militarnych w dużej skali, czyli szuka prowadzenia wojen.

Taktyka natomiast to układanie, porządkowanie, planowanie w skali mniejszej. To sposób rozmieszczenia wojsk, optymalnego wykorzystania dostępnego sprzętu, miejsca czy nawet warunków pogodowych. To umiejętność prowadzenia pojedynczych bitew.

Oba pojęcia znakomicie wpisują się zarówno w sztukę prowadzenia wojny jak i w sztukę prowadzenia negocjacji.

Co ciekawe, w zależności od wybranej strategii można wykorzystywać różnorodne taktyki. Można je zastosować niezależnie jedna od drugiej, można też posługiwać się kombinacją wybranych taktyk. Taktyki nie są ściśle związane z jedną strategią.

 

A na koniec cytat ze „Sztuki wojny” Sun Tzu, Sun Pin – Pięć kryteriów

„Jeśli wasze zapasy nie dorównują tym, które posiada wróg, nie wciągajcie go w długą walkę.

Jeżeli liczba waszych żołnierzy nie dorównuje ich, nie stawajcie do walki.

Jeżeli wasza broń i wyposażenie nie dorównuje ich, nie współzawodniczcie z nimi na zamkniętym terenie.

Jeżeli wasze zorganizowanie nie dorównuje ich, nie stawajcie do walki szerokim frontem.

Jeżeli wasze wyszkolenie nie dorównuje ich, nie przeciwstawiajcie się ich sile.

Jeżeli tych pięć kryteriów jest jasnych, armia może bez przeszkód nacierać.”

 

Dodaj komentarz