Grupa czworga jako optymalna liczba uczestników negocjacji

Zasady negocjacji

Znawcy tematu twierdzą, że najbardziej optymalna liczba uczestników negocjacji reprezentująca jedną stronę to czworo ludzi.

Przy takiej liczebności grupy możemy najlepiej przypisać kluczowe role.

A zatem mamy:

  1. Osobę prowadzącą rozmowy (spokesperson)

  2. Lidera / decydenta

  3. Obserwatora

  4. Doradcę / specjalistę w temacie

Zadania poszczególnych osób są jasne, doprecyzowania wymaga zazwyczaj kwestia brania aktywnego udziału w negocjacjach.

Spokesperson bierze na siebie ciężar prowadzenia rozmowy, ma też prawo dopuszczania do głosu innych członków grupy.

Zwyczajowo tylko lider jako osoba z największym autorytetem, wiedzą i władzą ma prawo do włączania się do rozmów w dowolnym czasie. Decydent oprócz otwarcia i zamknięcia rozmów często podsumowuje poszczególne etapy, lub ważniejsze ustalenia. Oczywiście lider to osoba, która w trakcie spotkania podejmuje decyzje.

Natomiast ani doradcza ani obserwator nie powinni przyłączać się do rozmowy, nie zapytani / poproszeni przez osobę prowadzącą o wypowiedź.

 

 

Dodaj komentarz