Role w negocjacjach

Role w negocjacjach

Negocjacje w praktyce

 

Czasem zdarza się, że negocjator jest sam. Zazwyczaj jednak w negocjacjach każdą ze stron reprezentuje grupa ludzi. Wtedy ogromnie ważne są role w negocjacjach przypisane każdemu z uczestników.

 

Role w negocjacjach

Dla procesów negocjacyjnych, w których zaangażowane jest kilka osób poszczególni uczestnicy negocjacji mają do odegrania konkretne role. Oto kilka kluczowych:

 • organizator (organiser)
 • prowadzący negocjacje (chief negotiator)
 • podejmujący decyzje (decision-maker)
 • sekretarz (recording clerk)
 • ekspert (e.g. analyst, engineer, technician)
 • obserwator (observer)

I tak:

-> spotkanie rozpoczyna organizator (wita gości, przypomina agendę, przekazuje informacje natury porządkowej, itd.)

-> rozmowę prowadzi główny negocjator, posiłkuje się wiedzą i doświadczeniem ekspertów kiedy wymaga tego sytuacja, np. kiedy trzeba wytłumaczyć/pogłębić jakiś aspekt techniczny

-> decydent odzywa się rzadko, głównie wtedy gdy prowadzący odwołuje się do jego zdania/mocy decyzyjnej

-> sekretarz stara się wszystko notować, może się odezwać o ile nie jest pewny tego co usłyszał a pragnie skrupulatnie zapisywać wszystkie wypowiedzi

-> obserwator zwyczajowo pozostaje niemy,  za to bardzo bacznie obserwuje przedstawicieli drugiej strony “notując” i analizując nie tylko ich słowa, ale przede wszystkim ich gesty/mimikę/ruchy (mowę ciała); dodatkowo obserwator rejestruje też zachowanie członków swojej grupy

Uczestnikom spotkania negocjacyjnego można wyznaczyć jeszcze dodatkowe role np.:

 • adwokata diabła
 • dobrego/złego
 • mediatora

Ważne jest, by najpierw rozsądnie przydzielić rolę a potem utrzymać porządek rozmów. Na koniec, już po spotkaniu, należy:

 1. przeanalizować spostrzeżenia obserwatora zarówno w stosunku do zauważonych zachowań drugiej strony jak i naszych własnych
 2. wspólnie ustalić ostateczny kształt notatek (minutek), które zostaną wysłane po spotkaniu
 3. ustalić taktykę na koleje spotkanie
 4.  

Może Cię zainteresować:

grupa czworga

 

Dodaj komentarz