duża litera D

DAD & DDD

Podstawowe pojęcia

DAD Approach & DDD Approach

To dwie przeciwstawne postawy w pracach projektowych, które albo eliminują współdziałanie i negocjacje (DAD) albo  wręcz przeciwnie, oparte są na wspólnym działaniu poprzedzonym wspólnymi ustaleniami (DDD).

DAD to akronim od 'Decide, Announce, Defend', czyli „Zadecyduj, Ogłoś, Broń”.

Podejście bardzo jednostronne, gdzie jedna ze stron:

  • samodzielnie rozstrzyga jakąś kwestię,
  • następnie ogłasza „jedyne słuszne” rozwiązanie,
  • potem okopuje się na pozycjach,
  • i broni swojej decyzji, nie przyjmując do wiadomości argumentów drugiej strony.

DDD to z kolei akronim od „Dialogue, Decide, Deliver',  czyli „Rozmawiaj, Zdecyduj, Dostarcz”. To jest to tzw. full consensus approach, czyli podejście oparte na pełnym porozumieniu.

Druga strona:

  • jest od razu mocno angażowana w projekt – nie w procesie negocjacyjnym ale już na etapie przygotowawczym przed podjęciem rozmów,
  • ma pełne dane, zna fakty i jest świadoma całego spektrum możliwości,
  • jest zaangażowana w rozważania i podejmowanie decyzji na kazdym etapie projektu.

Bezdyskusyjnie, korzyścią takiego postępowania jest pełne zaangażowanie stron, transparentność i małe ryzyko zerwania negocjacji przez naszego partnera w negocjacjach.

 

Dodaj komentarz