DAD & DDD

DAD & DDD

Podstawowe pojęcia negocjacji

 

DAD Approach & DDD Approach to dwie przeciwstawne postawy w pracach projektowych, które albo eliminują współdziałanie i negocjacje (DAD) albo  wręcz przeciwnie, oparte są na wspólnym działaniu poprzedzonym wspólnymi ustaleniami (DDD).

 

DAD Approach & DDD Approach

To dwie przeciwstawne postawy w pracach projektowych, które albo eliminują współdziałanie i negocjacje (DAD) albo  wręcz przeciwnie, oparte są na wspólnym działaniu poprzedzonym wspólnymi ustaleniami (DDD).

 

DAD to akronim od ‘Decide, Announce, Defend‘, czyli “Zadecyduj, Ogłoś, Broń”.

Podejście bardzo jednostronne, gdzie jedna ze stron:

  • samodzielnie rozstrzyga jakąś kwestię,
  • następnie ogłasza “jedyne słuszne” rozwiązanie,
  • potem okopuje się na pozycjach,
  • i broni swojej decyzji, nie przyjmując do wiadomości argumentów drugiej strony.

 

DDD to z kolei akronim od “Dialogue, Decide, Deliver‘,  czyli “Rozmawiaj, Zdecyduj, Dostarcz”. To jest to tzw. full consensus approach, czyli podejście oparte na pełnym porozumieniu.

Druga strona:

  • jest od razu mocno angażowana w projekt – nie w procesie negocjacyjnym ale już na etapie przygotowawczym przed podjęciem rozmów,
  • ma pełne dane, zna fakty i jest świadoma całego spektrum możliwości,
  • jest zaangażowana w rozważania i podejmowanie decyzji na kazdym etapie projektu.

Bezdyskusyjnie, korzyścią takiego postępowania jest pełne zaangażowanie stron, transparentność i małe ryzyko zerwania negocjacji przez naszego partnera w negocjacjach.

 

DAD Approach & DDD Approach

można wprost przełożyć na negocjacje.

Będzie to albo obraz samotnie pracującego negocjatora, który sam o wszystkim decyduje, sam działa, sam odpowiada za swoje wyniki.

Albo też obraz mocno współpracującej grupy, gdzie każdy zna swoje miejsce, swoją rolę w procesie, gdzie wszyscy pomagają sobie dla osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego.

 

Może Cię zainteresować:

dispute system design (DSD)

 

Dodaj komentarz